Medborgerhuset

Medborgerhuset

Læserbrev: Medborgerhuset

Hanne Olesen citeres  19.3 for følgende udsagn:

”Medborgerhuset skal ikke drive restaurant for skatteborgernes penge”.

Det er rigtigt, men der grund til at gøre opmærksom at Hanne Olesen ikke har forstået Støtteforeningens rolle.

Hvem der kommer og hvem der bruger Medborgerhuset er ikke et anliggende for Støtteforeningen.

Medborgerhuset er en kommunal institution ,og det er den kommunens administration og  i sidste ende kommunalbestyrelsen som fastlægger, hvem der må/kan bruge tilbuddet.

Støtteforeningens virksomhed er begrænset til at bestemme hvilke borgere, de vil give støtte.

Medborgerhusets virksomhed er i den grad en del af offentligheden, at det aldrig ville slippe godt fra at drive restaurantvirksomhed

 I de mange år jeg har haft min gang i Medborgerhuset er dette problem aldring blevet rejst.

Medborgerhuset har en meget stor bevågenhed både  hos administrationen og kommunalbestyrelsen. Kontakterne er intensive. Medborgerhuset laver mad til kommunalbestyrelsens møder og kommunens direktion og borgmester deltager i årlige sammenkomster. Her ville der være alle muligheder for et løfte pegefingeren, hvis nogen fandt det nødvendig.

Hvis anklagen om  restaurantionsvirksomhed havde noget på sig ville jeg forvente, at der fra byens virksomheder ville komme indsigelser og protester. Det er ikke sket.

Tværtimod. Medborgerhuset har stor bevågenhed.

FØTEX bidrager hver jul med store donationer i naturalier som giver brugerne en god julefrokost.

Kvickly har under sine ombygninger søgt hjælp hos Medborgerhuset til at huse borgere som midlertidigt var ”hjemløse”.

Virksomhederne ved godt at Medborgerhuset tager hånd om borgere som de aldrig vil møde som kunder.

Medborgerhusets styrke er dets åbenhed. Hvis de t skulle ende med en form for visitation dør tilbuddet. Det vil bare være endnu en stigmatisering af den gruppe af borgere ,som har det svært.

Kaj Buch Jensen

Tidl. Fmd. for medborgerforeningens støtteforening.

Del