'Medborgerhuset skal ikke drive restaurant for skatteborgernes penge'

"Det er skræmmende, for mig er det logik, at en kommune ikke kan drive restaurant og catering, og tro at alle borgere er velkomne til skattefinansieret mad” 

'Medborgerhuset skal ikke drive restaurant for skatteborgernes penge'
Medborgerhuset i Kalundborg. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Hanne Olesen har trukket sig som formand for Medborgerhusets Støtteforening på den årlige generalforsamling. Hun mener, at der er en lang række forhold som ikke lever op til formålet med Medborgerhuset og der er hverken dialog eller samarbejde mellem ledelsen af Medborgerhuset eller bestyrelsen, og den nu afgået formand er til stede.

Hanne Olesen har de sidste to år været formand for Medborgerhusets Støtteforening, men det er slut nu. På den årlige generalforsamling, som blev afholdt mandag eftermiddag, stillede Hanne Olesen op til genvalg, men ikke med intentioner om at fortsætte, og hun valgte da også at trække sig, da en anden kandidat meldte sig til posten.

”Men hvad handler det egentlig om – jeg tror at det har været overraskende for bestyrelsen at jeg forventer en aktiv deltagelse – ikke bare at møde op – spise en omgang varm mad - høre på Marianne Madsen – og bare acceptere hendes ideer og ustrukturerede form,” sagde Hanne Olesen i sin beretning på generalforsamlingen.

Medborgerhusets Støtteforening forvalter indtægter, donationer og §18 midler (kommunal pulje til sociale formål) på omkring 100.000 kr. - de penge skal genere værdi - samvær - fællesskab - ture – oplevelser m.m. for den målgruppe som bruger Medborgerhuset dagligt eller en gang imellem.

Det der bl.a. har vakt Hanne Olesens opmærksomhed og som ikke støttes af den øvrige bestyrelse er, at mange helt almindelige hr. og fru Kalundborg kommer og spiser deres varme mad eller tager den med hjem og det er ifølge Hanne Olesen ikke meningen, at Medborgerhuset skal drive restaurant for skatteborgernes penge.

”Det mest chokerende for mig ved det ekstraordinære møde var, at det gik op for mig at hele bestyrelsen med mange “gamle “ medlemmer – daglige brugere af huset og en ansat i huset samt et medlem af kommunalbestyrelsen, blev fuldstændig oprørte og bestyrtede da jeg igen nævnte vedtægtsændringen om, at alle ikke kan spise i huset. Det mente alle at jeg havde misforstået - ingen havde nogensinde hørt om at det skulle være tiltænkt en bestemt målgruppe af borgere osv. Deres opfattelse er helt klart at alle er velkomne. Det er skræmmende, for mig er det logik, at en kommune ikke kan drive restaurant og catering, og tro at alle borgere er velkomne til skattefinansieret mad,” fortæller Hanne Olesen, og fortsætter, "Jeg bebrejder ikke de borgere der benytter tilbuddet i Medborgerhuset, jeg bebrejder den ledelse der ikke forhindrer det."

I følge Kalundborg Kommunes hjemmeside er alle velkomne i Medborgerhuset, men det står under det sociale område, socialpsykiatrien og fire sociale væresteder.

Ifølge Hanne Olesen er målgruppen for Medborgerhuset, udsatte og sårbare borgere, herunder også ensomme.

Flere steder i beretningen har Hanne Olesen beskyldninger mod Marianne Madsen, men det har hun ikke ønsket at kommentere på.

”Det har jeg ingen kommentarer til,” siger Marianne Madsen.

På generalforsamlingen blev Annette Mikkelsen valgt som ny formand for Medborgerhusets Støtteforening.

Del