Medarbejdertrivsel i Sjællands Sundhedsvæsen 

Medarbejdertrivsel i Sjællands Sundhedsvæsen 

Læserbrev: Medarbejdertrivsel i Sjællands Sundhedsvæsen   

Jeg havde tirsdag den 7. juni min første sag for Regionsrådet - Jeg vil gerne have medarbejder -trivsel/tilfredshed blandt Regions ansatte skrevet ind i Sygehusudvalgets kommissorium og har derfor foreslået denne tekst: 

Indsats på medarbejdertilfredshed/trivsel og opfølgning på samme 

Udvalget vil følge arbejdet med medarbejdertrivsel, herunder løbende få statusorientering og hvis der fortsat er fald i medarbejdertilfredsheden, vil udvalget iværksætte indsatser for at højne denne. 

Udvalget skal samtidigt - hvis udviklingen gør det relevant- fremsætte forslag til Forretningsudvalget om yderligere indsatser for at højne medarbejdertilfredsheden. 

I virkeligheden burde denne tekst være øverst i alle udvalgs kommissorier. På vegne af Regionsrådet skriver formanden Heino Knudsen i forordet til Region Sjællands strategi, at “vi skal udfordre vanetænkningen” - og det gør jeg så nu… 

Jeg har ønsket medarbejdernes trivsel som en naturlig og vigtig del af sygehusudvalgets kommissorium. Det har jeg gjort pga. den personaleflugt, vi desværre oplever Region Sjælland. Uanset hvor jeg drejer min opmærksomhed hen, hører jeg mest om dårlig trivsel, stressramte medarbejdere, klinikere og plejepersonale, der søger væk fra arbejdet i Region Sjælland. Det giver dårlig livskvalitet for medarbejderne - og dårlig service af vores borgere. 

Nu har jeg aldrig været offentlig ansat, men jeg har dog været på det private arbejdsmarked i mere end 30 år - 22 af dem som selvstændig. Den røde tråd er, at trives personalet, så får man det bedste resultat – Det tror jeg også gælder på en offentlig arbejdsplads. 

Her i Regionen fremsættes der nu 12 borgervendte løfter om bedre behandlinger, hurtig hjælp, nærvær, tidlig og forebyggende indsats, tilpassede behandlinger, planer for behandlingsforløb, et sundhedsvæsen der taler sammen på tværs, bæredygtige løsninger og og og… 

Jeg forstår det ikke. Vores personale trænger i den grad til vores opmærksomhed… Hvis personalet er i trivsel, fungerer regionen… OG patienterne får den kvalitet, de kan forvente. 

Hvad får os til at tro, vi kan efterleve disse løfter uden et personale i trivsel? 

I den konservative regionsrådsgruppe mener vi, at vi som arbejdsgivere skal dreje os 180 grader rundt og kigge ind i vores organisation - og gøre alt, hvad vi kan for at få vores personale i trivsel. Det må være det vigtigste at prioritere - både som politikere og som samfund. 

Som vi ser det i en bekymringsmail fra overlægerne og yngre læger - og i de 12 anbefalinger fra sygeplejerskerne - og input fra Jordemødrene om frustrationerne over deres hverdag som ansatte i Region Sjælland. Dagligt ser i medierne at personalet går opmærksom på mistrivsel og alt for stort et pres på mange personalegrupper i Sundhedsvæsenet. De har ønsker om trivsel, planlægning, selvstyrende teams og kvalitet i jobbet. Det kan vi da ikke sidde overhørig i alle udvalgene og så forvente, at kun Forretningsudvalget tager sig af det mens alle de andre udvalg bare skal tænke over det? 

Sammen med Det Konservative Folkeparti stemte Nye Borgerlige for dette forslag, alle andre partier stemte imod. 

Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvorfor ikke støtte op om et forslag, der skal forbedre trivslen blandt vores medarbejdere? 

Med Venlig hilsen 

Helle Laursen Petersen 

Konservativ folketingskandidat og medlem af Regionsråd Sjælland 

Gyvelbakken 1 

4400 Kalundborg 

Del