Mange henvendelser om oversvømmelser

Kalundborg Kommune har fået mange henvendelser om oversvømmelser, og kommunen har derfor været nødt til at lave ændrede telefontider på området.

Mange henvendelser om oversvømmelser
Kalundborg Kommune kan kontaktes i forbindelse med oversvømmelser og akutte sager. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

De seneste par ugers massive nedbørsmængder har givet oversvømmelser, udfordringer med dræn og vand på vejene mange steder i Danmark - således også i Kalundborg Kommune. Idet Kalundborg Kommune har fået mange henvendelser om oversvømmelser, har de været nødt til at lave ændrede telefontider.

Kalundborg Kommune kan kontaktes i forbindelse med oversvømmelser og akutte sager, men kommunen har imidlertid måtte lavet ændringer i telefontiderne på vandløbsområdet på grund af det stigende antal henvendelser om netop oversvømmelser og akutte sager. Telefontiden er nu alle hverdage fra kl. 10-12.

“Dette sikrer tid til, at de mest presserende sager kan prioriteres og få den nødvendige opmærksomhed. Vi beklager eventuelle gener dette må medføre, og vi håber på jeres forståelse for nødvendigheden af ændringen,” skriver Kalundborg Kommune på deres hjemmeside.

Informationsmateriale omkring dræn og vandløb findes I øvrigt på www.kalundborg.dk/vandløb

Her finder man informative pjecer, der beskriver de forpligtelser, som hviler på lodsejere (ejer) af dræn og vandløb i forhold til vedligeholdelse og håndtering af vandafledning.

Kalundborg Kommune opfordrer til, at man gennemgår disse materialer for at sikre, at man er opdateret på eget ansvar og forhåbentlig kan informationerne afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Del