Man risikerer at at sætte 30 års kulturpolitiske indsats over styr.

Man risikerer at at sætte 30 års kulturpolitiske indsats over styr.

Læserbrev: Kalundborg vandrerhjem til salg - Man risikerer at at sætte 30 års kulturpolitiske indsats over styr.

Etableringen og driften af Kalundborg vandrerhjem har været en markant kulturpolitisk indsats i Kalundborg kommune. Vandrerhjemmet har været et centrum for en række  sociale og kulturpolitiske initiativer gennem årene.Vandrerhjemmet har formået at skabe et centrum for familiers, foreningers og organisationers virksomhed.

Kulinarisk har vandrerhjemmet bragt økologien i højsædet i kommunen og i flere år været en af byens bedste spisesteder.

Man har skabt et fornemt sted for familiefester, jubilæer og foreningssammenkomster.

Man har skabt langbordsspisning, hvor mennesker mødes på tværs, man har etableret vinsmagning, f. eks omkring introduktionen af året beaujolais.

Man har dygtigt udnyttet stedets handicapfaciliteter og skabt et sted hvor handicaporganisationer var trygge ved at mødes og har gjort Kalundborg kendt.

Og man har flot udnyttet placeringen ved idrætsanlæg til at skaffe kunder til byen.

Kort sagt har Kalundborg vandrerhjem i sin 30 årige eksistens været en af de bedste agenter til at skaffe Kalundborg på landkortet og skaffe kommunen  positiv omtale.

Nu indstiller borgmesteren at vandrerhjemmet  sælges. Tilsyneladende til vandrerhjem, men med med en kattelem der omtaler ”vandrehjemslignende formål”.

Der er absolut ingen forhold i kommunens økonomi, der begrunder, at man skal sælge bygningen. Som jeg ser det er der alene tale om et ensidigt, ideologisk  skoleridt.

Sælger man vandrerhjemmet til private investorer sætter man forrentning og indtjening i fokus. Den kulturpolitiske indsats glider helt i baggrunden.

Jeg gætter på, at der går 2-3 år efter et salg, så vil køberen henvende sig med beklagelse til kommunen og udtale at driften ikke er rentabel. Og herefter kan vandrerhjemmet så risikere overgå til lejlighedshotel for håndværkere med et billigt indrettet cafeteria.

Kalundborg kommunen har forbeholdt sig i udbuddet at vælge frit mellem de indkomne tilbud eller at forkaste alle.

Jeg vil godt råde kommunalbestyrelsen til at trække udbuddet tilbage og sørge for at finde penge til en nødvendig renovering af bygningen og  finde et nyt værtspar, så vandrerhjemmet kan fortsætte sin kulturpolitiske indsats i Kalundborg.

Anna von Lowzow har sat brand i  den kulturpolitiske debat i Kalundborg. Dejligt!

Jeg synes, at man skal tage diskussionen om  Kalunfborg Vandrerhjems fremtid med i denne debat.

Kaj Buch Jensen

Bakkehaven 21

Kalundborg

Del