Lokalråd foreslår tunnelløsning

Lokalråd foreslår tunnelløsning Rød linje: 1,4 km asfalteret sti, som måske kan ligge kun på BaneDanmarks areal. Turkis linje: 0,3 km asfalteret sti, som kan lægges langs skel. Gul linje: Tunnel under jernbanen. Grøn linje: 0,2 m sti fra tunnel til Svebølle Station (kommunal ejet + BaneDanmark

 Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Trafikgruppen under Svebølle Lokalråd har i en længere periode arbejdet med forskellige løsninger på de udfordringer, der er med usikre skoleveje både fra Viskinge og Frederiksberg til Svebølle Skole.

Der snakkes om cykelsti på Viskingevej og på Frederiksberg. Men Trafikgruppen under Svebølle Lokalråd har en helt anden løsning - hvor gående og cyklister helt separeres fra biltrafikken.

”Hvorfor ikke forbinde Viskinge og Frederiksberg med skolen, stationen og resten af byen

med en sti og tunnelløsning fra Frederiksberg til Banetoften? Projektet vil også gøre erhvervsområdet nord for Svebølle mere tilgængeligt, og dermed mere attraktivt for tog- og buspendlere. Måske kan det på den måde også blive attraktivt som boligområde,” siger Vibeke Riise Andersen fra Svebølle Lokalråd

På et møde den 28. juni 2021 mellem repræsentanter fra Svebølle Lokalråd og lokalt forankrede politikere blev det aftalt, at der arbejdes videre med at promovere projektet, så det kan komme med i en kommende budgetproces. Det blev videre aftalt, at Svebølle Lokalråd vil tage en indledende dialog med de implicerede lodsejere.

Svebølle Lokalråd mener, at den samlede pris vil være mellem 8 - 10,5 mio. kr.

Del