Lokal virksomhed får del i 60 mio. kr. til nyt erhvervsfyrtårn

Lokal virksomhed får del i 60 mio. kr. til nyt erhvervsfyrtårn
Lulu Harms Larsen, direktør for FermHub Zealand er glad for at være blevet valgt til det nye projekt. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Stort offentligt-privat konsortium vil udvikle erhvervsfyrtårn, der skal løfte Sjælland og øerne til en international førerposition inden for biosolutions. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager med 60 mio. kr. fra REACT-EU. Blandt andet skal der investeres i nye testanlæg, som skal give virksomheder adgang til test og produktion fra laboratorieniveau til fuld skala. FermHub Zealand i Gørlev får del i de 60 mio. kr. der er givet til projektet.

Bioteknologiske produkter som enzymer i vaskepulver og alternative proteinkilder er blevet til en styrkeposition på Sjælland og øerne. Her ligger en række af Danmarks bioteknologiske virksomheder i et økosystem med unikke produkter, viden og kompetencer.

Nu skal det ambitiøse fyrtårnsprojekt Biosolutions Zealand løfte hele sektoren yderligere op til internationalt niveau. Målet er at gøre Sjælland og øerne førende i verden inden for bioteknologi (biosolutions). Effekten af flere og bedre biosolutions-produkter vil være grøn vækst, eksport og grønne arbejdspladser - samt et betragteligt bidrag til den grønne omstilling.

Bag fyrtårnsprojektet står et stort offentlig-privat konsortium med Erhvervshus Sjælland i spidsen. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop besluttet at støtte Biosolutions Zealand med 60,4 mio. kr. fra REACT-EU.

Blandt de deltagende virksomheder i konsortiet er FermHub Zealand i Gørlev, som er ved at etablere en demonstrationsfacilitet på den gamle sukkerfabrik, navnlig målrettet opstartsvirksomheder, der giver disse virksomheder mulighed for at demonstrere og optimere bæredygtige fermenteringsbaserede biosolutions.

”Vi får tilført nogle flere midler til at kunne udbygge den opskaleringsfacilitet vi i forvejen er i gang med på den gamle sukkerfabrik,” fortæller Lulu Harms Larsen, direktør for FermHub Zealand, og fortsætter,

”Det er rigtigt spændende og vi er meget glade for at vi er kommet med i det her projekt, det er en god nyhed her op til weekenden og vi er super beæret over at være blevet valgt.” 

Bestyrelsesformand hos FermHub Zealand Christopher K. Jensen siger,

"Med midler fra Biosolutions Zealand kan vi videreudvikle faciliteten, så vi kommer tættere på ambitionen om at etablere et miljø, hvor både innovative opstartsvirksomheder, leverandører af udstyr og teknologi samt videninstitutioner kan samles for at videndele, skabe synergier og teste nye løsninger og teknologier i praksis.”

Andel (det tidligere Seas-NVE) støttede i januar måned FermHub Zealand med 10 mio. kr. som skal bruges til indkøb af udstyr til produktionsanlægget.

REACT-EU-midlerne skal anvendes inden midten af 2023, og konsortiet tager derfor med det samme fat i den største udfordring: At skabe demonstrations-, opskalerings- og testfaciliteter i verdensklasse inden for biofermentering og bioraffinering. Anlæggene skal i de kommende år opbygges på Teknologisk Institut, DTU, RUC og hos virksomheder i regionen, bl.a. i Gørlev.

Med REACT-EU-midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse planlægger Biosolutions Zealand at igangsætte en række delprojekter:

  • Investering i laboratorieudstyr og lignende hos DTU, RUC og Teknologisk Institut, som kan benyttes af studerende, forskere og virksomheder.
  • Investering i test-, demonstrations- og produktionsanlæg på lokationer i Gørlev og Roskilde.
  • Undersøgelse af, om der kan etableres et opskaleringsanlæg i den sydlige del af regionen.
  • Styrkelse af økosystemet inden for biosolutions ved fx at etablere innovationssamarbejder mellem virksomheder og universiteter.
  • Fokus på udvikling af en kandidatuddannelse inden for biosolutions samt tiltrækning og styrkelse af kompetencerne inden for biosolutions.

Fakta om Biosolutions Zealand

Biosolutions Zealand har epicenter på Sjælland og øerne og består af partnerskaber mellem små og store virksomheder i alle 17 kommuner, uddannelses- og vidensinstitutioner og nye og innovationsparate SMV’er og spin-outs/scaleups fra hele landet. Projektet er støttet af EU’s Regionalfond og Socialfond.

Erhvervshus Sjælland er ansøger og leder projektet, mens Food & Bio Cluster Denmark er co-lead og har en væsentlig rolle i gennemførsel af projektet. Knowledge Hub Zealand og Kalundborg Symbiose er medlemmer af styregruppen. Konsortiets advisory board har Food and Bio Cluster Denmark som formand. Videninstitutioner og virksomheder, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug og Fødevarer er øvrige deltagere.

Del