Video: Lokal uddannelse har en positiv betydning for industrien

Det har stor betydning, at unge mennesker kan få en uddannelse lokalt. Det har positiv betydning for industrien og det vil på sigt også få en positiv effekt på bosætningen viser alle undersøgelser.

Af Jens Nielsen

Sidst i januar blev de første studerende budt velkommen på den helt nye maskinmesteruddannelse i Kalundborg. Flere af de studerende har valgt Maskinmesteruddannelse, fordi transporten til Kalundborg er kortere end til Lyngby. 

I Region Sjælland er der mangel på maskinmestre, og maskinmesteruddannelsen er en yderst relevant og spændende uddannelse, som taler direkte ind i den grønne omstillingsdagsorden. Uddannelsen supplerer en palet af uddannelsesmuligheder, der allerede består af en række ingeniør-, tekniker- og håndværkeruddannelser i Kalundborg.

Det har stor betydning, at unge mennesker kan få en uddannelse lokalt. Det har positiv betydning for industrien og det vil på sigt også få en positiv effekt på bosætningen viser alle undersøgelser.

”Med denne nye mulighed i Kalundborg, kan vi være med til at sikre, at der også lokalt er mulighed for en meget efterspurgt videregående uddannelse. Når vi uddanner lokalt, er der også bedre mulighed for at virksomhederne kan rekruttere lokalt. Så der er flere gode elementer i det nye projekt,” sagde Tommy Birkebæk, uddannelseschef, Maskinmesterskolen København, sidst i januar da de første studerende startede Maskinmesteruddannelsen i lejede lokaler hos Processkolen i Kalundborg.

Maskinmestre arbejder fx i produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, i energiforsyningsselskaber, på skibe eller offshore med vind-, gas- eller olieproduktion. Det er vigtige brancher i Region Sjælland og især på Kalundborgegnen.

Del