Lokal indsats mod unges brug af rusmidler

Unge i Kalundborg Kommune starter tidligere på rusmidler som alkohol og nikotinprodukter end deres jævnaldrende på landsplan. Det vil lokalsamfundet gøre noget ved.

Lokal indsats mod unges brug af rusmidler
Foto: Colourbox

kontakt@tv-kalundborg.dk

Unge i 7.-9. klasse i Kalundborg Kommune starter tidligere på rusmidler som alkohol og nikotinprodukter end deres jævnaldrende på landsplan. Ofte sker brugen af rusmidlerne med forældrenes accept. Det viser den seneste Ungeprofilanalyse.

Undersøgelsen viser ligeledes, at omkring halvdelen af de unge i denne aldersgruppe ikke deltager i organiserede fritidsaktiviteter. Det vil en samling af aktører i Gørlev nu gøre noget ved. Det lokale foreningsliv i Gørlev, lokale forældre, UngKalundborg, Gørlev Bibliotek, Gørlev Skole, SSP-teamet og Gørlev Lokalråd er gået sammen om at etablere tre nye ungemiljøer i Gørlev, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til at rammerne omkring de unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler. Dette under overskriften ”Fælles om ungelivet i Gørlev”.

”Når det kommer til alkoholkultur og brug af øvrige rusmidler vil vi gerne flytte ansvaret fra de unge over til de voksne, og sætte ind lokalt i samarbejde med forældrene og andre lokale aktører. Vi vil gerne hjælpe de voksne til at organisere sig, involvere sig og sætte grænser for de unges alkoholforbrug samt medvirke til at flere bliver en del af det lokale fritids- og foreningsliv. Vi har lokale data for, hvordan forbruget af rusmidler er blandt de unge helt ned i de enkelte skoleklasser. På den måde kan vi, på vores forældremøder, vise forældrene, at det ikke kun handler om ”de andres børn”, men også påvise status i deres egne børns klasse samt understrege forældrenes egen afgørende betydning for de unges forbrug af rusmidler,” siger Andreas Knudsen, der er SSP-koordinator i Kalundborg Kommune.

Lokalsamfundets fælles ansvar

Projektet er en prøvehandling, som løber indtil sommerferien, hvor resultaterne evalueres.  Projektet tager afsæt i Sundhedsstyrelsens program ”Fælles om ungelivet” og den såkaldte ”islandske model” - viden og erfaringer fra Island, hvor man over en årrække med succes har arbejdet med at styrke lokalsamfunds fælles ansvar for at tage vare på områdets børn og unges trivsel med henblik på at minimere alkoholforbruget og undgå rygning og brug af rusmidler blandt unge.

”Hvis de unge begynder tidligt på rusmidler, så viser forskning at der er en øget risiko, at de senere kan udvikle et problematisk forbrug. Et forbrug som påvirker deres helbred i negativ grad, og dermed har stor indflydelse på resten af deres liv,” siger Andreas Knudsen.

Nye aktiviteter i lokalområdet

På Gørlev Skole har 6.-9. klasse udvalgt og kvalificeret tre nye ungemiljøer, som skal danne rammen om nye spændende aktiviteter i lokalområdet fra marts og frem til sommerferien, hvor prøvehandlingen evalueres.

Lørdag den 4. marts kl. 19-21 afholder UngKalundborg i samarbejde med Gørlev Lokalråd og Gørlev Kegleklub første udgave af ”Lørdag i Hallen” for områdets 6. – 9. klasser i Gørlevhallen. Det er gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding.

”Lørdag i Hallen” er ét af tre nye ungemiljøer, som – indtil videre på forsøgsbasis – etableres på baggrund af de unges ønsker om alternativer til de eksisterende fritidstilbud. Herudover afholder UngKalundborg klubfest i forsommeren og Gørlev Bibliotek har etableret en ”Teenklub” med skiftende temaer. Denne afholdes hver 14. dag skiftevis på Gørlev og Kalundborg Bibliotek. Tilmelding sker via bibliotekets hjemmeside.

Del