Lions uddelte 250.000 kr. til flere lokale foreninger

"Vi skal derfor dele nogle penge ud, og det har vi glædet os aller mest til. Normalt modtager vi ansøgninger hos Lions. Men i dag vil vi gerne have lov at hædre alle jer. I har ikke søgt, vi har fundet jer. I er nemlig noget særligt på hver jeres måde."

Lions uddelte 250.000 kr. til flere lokale foreninger
Lions Kalundborg uddelte fredag eftermiddag donationer til flere forskellige foreninger i Kalundborg kommune. Her er det Annethe Martinsen (Aktivitetscenter Munkesøen), der modtager 10.000 kr. Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Lions Kalundborg uddelte fredag eftermiddag 250.000 kr. til forskellige gode formål i Kalundborg i forbindelse med foreningens 50-års jubilæum.

Peter Kofoed, formand for Lions Kalundborg, bød velkommen på Restaurant Gisseløre fredag eftermiddag, hvor representanter fra en hel del foreninger i Kalundborg Kommune var mødt op i forbindelse med, at Lions Kalundborg donerede penge til de forskellige foreninger.

”Hvor har vi glædet os til i dag og til at se jer alle. Men det er med stor ydmyghed, når man står over for jer. Lions Kalundborg startede jo i 1974, og fylder således 50 år i år. Det skal fejres, at vi fortsat eksisterer selv om, at verden ser helt anderledes ud i dag…Vi skal derfor dele nogle penge ud, og det har vi glædet os aller mest til. Normalt modtager vi ansøgninger hos Lions. Men i dag vil vi gerne have lov at hædre alle jer. I har ikke søgt, vi har fundet jer. I er nemlig noget særligt på hver jeres måde. Nogle lever under radaren, men det gør I af en årsag. Andre ser vi i fuld offentlighed. Men I er alle ildsjæle, I er noget særligt, og I gør noget særligt på hver jeres måde,” sagde formanden til arrangementet. 

Lions gav penge til:

 • Landbomuseet på Birkendegaard: 10.000 kr.  ”Stedet danner rammen om et givtigt socialt samvær med sammenhold og hygge for alle, der giver et nap med i museumsarbejdet og er med til at give de besøgende en fin oplevelser.”
 • Sorggruppen for børn: 10.000 kr. ”Sorggruppen for børn og unge i Kalundborg Kommune er et tilbud om hjælp til 8-18-årige, som rammes af sorg på grund af død eller livstruende sygdom i den nærmeste familie.”
 • Mak-Jolly Skolen v./Per Hansen: 10.000 kr. ”Mak-Jolly Skolen ligger i Uganda i Afrika. En kristen skole med tæt ved 450 elever fra børnehave til 7. klasse. Pengene går direkte til brug på skolen.”
 • Kalundborg Amatør Teater (KAT): 10.000 kr. ”Det er næsten 40 år siden, at KAT - Kalundborg Amatør Teater - så dagens lys. En forening, hvor der er plads til alle: Børn, forældre og bedsteforældre, og helt op til fire generationer har været på scenen samtidig.”
 • Annethe Martinsen (Aktivitetscenter Munkesøen): 10.000 kr. ”Der sker meget på Aktivitetscenter Munkesøen i Kalundborg. En af dem, der spiller en central rolle på stedet, er Annethe Martinsen. Hun leder køkkenet på stedet, fordeler arbejdsopgaver og er i mange sammenhænge tovholder på både planlægning, indkøb og gennemførelse af arrangementer.”
 • Vågekonerne i Kalundborg: 10.000 kr. ”Når Vågekonerne i Kalundborg træder til, sørger de på frivillig basis for omsorg for døende. Ud fra devisen, at ingen skal dø alene, hvis ikke de ønsker det, er vågekonerne med til at skabe ro og tryghed i de sidste timer eller dage af en døendes liv og er ofte også med til at hjælpe pårørende.”
 • Borgerne på Stejlhøjhus: 15.000 kr. ”Institutionen beskæftiger 75 personer i alderen fra 18 år og til over 70 år - alle fysisk eller psykisk handicappede. Her bliver de beskæftiget af pædagoger med en lang række aktiviteter.”
 • TGU Cykling: 20.000 kr.: ”Der er plads til alle hos TGU Cykling. Her tager man med åbne arme imod. Her kan folk komme og se og prøve og på lånebasis prøve kræfter med en racercykel, hvis det er drømmen. Man låner gerne en racercykel ud en måned eller to.”
 • Hjælpetjenesten: 20.000 kr.: ”Besøgsvenner. Det er det, de er, de rundt regnet 110 frivillige, der er med i Kalundborg Hjælpetjeneste. Der er brug for hver og en af dem.”
 • Folkenatur Raklev: 25.000 kr.: ”En ny naturpark er på vej. En lille naturpark med stier og blomstrende arealer. Det er et kommunalt ejet område nord for Røsnæsvej og syd for Nyrupvej, der er udset til projektet, og foreningen Folkenatur Raklev er i gang med så at sige at bane vejen.”
 • Tissø Roklub: 25.000 kr.: ”Hvis nogen siger, at roere ikke kan få vand nok, så tager de fejl. Spørg bare i Tissø Roklub. Først på året steg vandstanden så meget, at både klubhus og bådehal blev oversvømmet, og forsikringen dækker ikke vandskader.”
 • Kalundborg Krisecenter: 25.000 kr.: ”Kalundborg Krisecenter - det tidligere Hera Døtrenes Krisecenter - har i over 40 år været et midlertidigt bosted/hjem for voldsramte kvinder og børn. Det har stor betydning for de ramte, at de kan opholde sig her og få støtte og vejledning til et liv uden vold.”
 • ”Cykling uden alder”: 60.000 kr.: ”Cykling uden alder” spreder glæde i stor stil. Ikke kun hos de ældre, men i høj grad også hos dem, der træder i pedalerne…Lions Club Kalundborgs trettende og sidste donation i dag sikrer, at Cykling uden alder kan få opfyldt sit helt store ønske: At anskaffe en cykel, som kan tage en kørestol med. Den slags cykler har man i forvejen kun en enkelt af, og behovet er stort. Med de 60.000 kroner, dagens største donation består af, kan ønsket føres ud i livet og flere, der sidder i kørestol, kan komme med ud på tur.”

Del