Lighed til livet.

Læserbrev:

Lighed til livet

I Kalundborg Kommune, har vi har et erhvervsliv, der tordner derud af. Det er fantastisk, og det skal vi blive ved med at have.

Vores kommune har potentiale til at blive mere fantastiske. Det kræver, at vi får skabt den helt rigtige balance for alle borgere. Selvom erhvervslivet buldrer derudaf, og har gjort det de sidste 10 år, til gavn for os alle. Så er der alligevel noget, der halter bagefter. Vilkårene for mange af vores børn!

Igennem de sidste 10 år, samtidig med, at vores dygtige erhvervsliv i Kalundborg Kommune er blevet stærkere, er vores folkeskole blevet svagere. Det er ikke nogen hemmelighed, at det halter gevaldigt med resultaterne i vores folkeskole. Det er grundigt belyst, både i medierne og i Kommunalbestyrelsen. Det kan vi som kommune ikke være bekendt. Kommunen ejer folkeskolen, og er derfor også forpligtet til at investere i den. Give de rammer, der skal til, så medarbejderne i folkeskolen kan løfte den opgave, de er ansat til at løse.

Det handler ikke kun om prøveresultater, de er væsentlige, for de skal bringe de unge mennesker videre i uddannelse. Der er langt mere folkeskolen kan og skal. Den skal kvalificere vores børn til hele livet. Både det på arbejde og livet generelt.

I Socialdemokratiet ønsker vi, at vores skoleelever bliver i stand til at komme ud i livet som hele mennesker, det har både samfundet og erhvervslivet brug for. Vi skal have veluddannede unge mennesker, der kan levere veluddannet arbejdskraft til vores virksomheder, men som også klarer sig godt i livet generelt. Det får vi, hvis vi reelt investerer i vores børn, både når de går i daginstitution og i folkeskole. Det er med til at skabe en kommune i balance. Vi skal investere i vores børn, for de er rettelig vores fremtid.

Tina Beck-Nilsson

Borgmesterkandidat Socialdemokratiet

Del