Landsledelsen i Stop Spild Lokalt politianmeldt for dokumentfalsk

Madbanken Kalundborg har oplevet at få sin foreningskonto i Dragsholm Sparekasse spærret efter en henvendelse fra landsledelsen i SSL DK

Landsledelsen i Stop Spild Lokalt politianmeldt for dokumentfalsk
Lokalforeninger er blevet kontaktet af SSL DK’s stifter og direktør, Rasmus Erichsen, der truer med at SSL DK vil træde ind og overtage alle værdier, inkl. formue og lejemål, hvis lokalforeningerne fastholder beslutningen om at indstille samarbejdet, Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Bestyrelsen og direktionen i madspildsorganisationen Stop Spild Lokalt Danmark (SSL DK) er blevet politianmeldt for dokumentfalsk og bedrageri, efter at organisationen ved hjælp af et forfalsket dokument har søgt at overtage Kalundborgafdelingens bankkonto.

Det er bestyrelsen i lokalforeningen Madbanken Kalundborg (tidligere Stop Spild Lokalt Kalundborg), der har besluttet at melde landsledelsen til politiet. Anmeldelsen støttes af den voksende gruppe af lokalforeninger, der har valgt at indstille samarbejdet med SSL DK. I den forbindelse er alle lokalforeninger blevet kontaktet af SSL DK’s stifter og direktør, Rasmus Erichsen, der truer med at SSL DK vil træde ind og overtage alle værdier, inkl. formue og lejemål, hvis lokalforeningerne fastholder beslutningen om at indstille samarbejdet, står der i en pressemeddelelse der støttes af 10 lokalforeninger, bl.a. Kalundborg og Høng. 

Det er tydeligt, at SSL DK ikke skyr nogen midler for at sætte sin vilje igennem. Således har Madbanken Kalundborg oplevet at få sin foreningskonto i Dragsholm Sparekasse spærret efter en henvendelse fra landsledelsen i SSL DK, står der i pressemeddelelsen.

Repræsentanten for SSL DK begrundede spærringen med henvisning til et dokument, der påstås at være lokalvedtægter for foreningen i Kalundborg. 

Det pågældende dokument er imidlertid åbenlyst forfalsket, idet der er tale om en copypaste af en anden lokalforenings vedtægter, nemlig afdelingen i Horsens. Opbygning og indhold i øvrigt afviger markant fra de gældende vedtægter i lokalforeningen i Kalundborg, der absolut ikke giver SSL DK nogen ret til at gå ind og overtage lokalforeningens aktiver, skriver de 10 lokalforeninger. 

”Vi ser med undren på landsledelsens aggressive optræden. Vi har et fælles ønske om at reducere madspild og hjælpe trængte familier med at få mad på bordet. Vi ønsker bare ikke at gøre det som del af en organisation, der åbenlyst har tabt målet af sigte. SSL DK satser på at blive markedsdominerende inden for madspild og betragter alle andre aktører som konkurrenter, der skal bekæmpes, ikke som samarbejdspartnere. Hvor vi ønsker at begrænse madspild, har de skabt en forretningsmodel, der er baseret på vækst både i mængden af overskudsmad og i mængden af brugere. Vi er ikke forbavsede over, at de vil prøve at presse os ud, men at de ligefrem vil kaste sig ud i en gang amatøragtigt dokumentfalsk, havde vi alligevel ikke ventet af en landsledelse, der bryster sig af sit høje professionelle niveau,” siger Jens Jensen, næstformand i Madbanken Kalundborg. 

Politianmeldelsen omhandler også afholdelsen af den ordinære generalforsamling i SSL DK, der fandt sted den 30. maj 2024. De lokalforeninger, der har valgt at indstille samarbejdet med SSL DK, har gjort gældende, at indkaldelsen til generalforsamlingen i strid med vedtægterne først blev lagt op på SSL DK’s hjemmeside den 21. maj 2024, men tilbagedateret til den 26. april 2024.

Det vil i givet fald betyde, at generalforsamlingen er ugyldig, og alle beslutninger truffet på generalforsamlingen er ugyldige. En uvildig IT-ekspert har kontrolleret screenshots og metadata fra hjemmesiden.

Han er enig med lokalforeningerne og tilføjer, at det vil være meget enkelt for en trænet, efterforsker at fastslå, hvorvidt indkaldelsen virkelig er lagt op den 26. april som anført af SSL DK. 

Anmeldelsen er sendt til politiet den 17. juni 2024, og herefter vil politiet og anklagemyndigheden efterforske sagen og beslutte, om der skal rejses tiltale.

Del