Landmænd samler sig i netværk – Mangler bedre kommunikation med kommunen

Den vækst og erhvervsudvikling som Industrien leverer – og som hele Kalundborgegnen er en del af, den har en naturlig afsmitning på andet erhverv, inkl. landbrugserhvervet.

Landmænd samler sig i netværk – Mangler bedre kommunikation med kommunen
Fra venstre: Tom Johansen, Urhøj i Bjerge, erhvervschef Lene Bach Jørler, Poul Henrik Prahl, Smakkerup gods ved Eskebjerg, Anders Andersen, Sandagergaard i Ubby, Andreas Hastrup, Avnsøgaard i Svebølle og Rasmus Keinicke, erhvervskonsulent, Kalundborgegnens Erhvervsråd. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En gruppe landmænd på Kalundborgegnen samler sig i et helt nyt netværk under Kalundborgegnens Erhvervsråd.  De føler ikke, de bliver hørt af bl.a. Kalundborg Kommune og landbrugserhvervet ønsker at blive set som et væsentligt bidragende erhverv i Kalundborgs væksteventyr.

50 landbrug-og jordejere var inviteret til det første opstartsmøde i et helt nyt netværk og interessen var stor for at samle sig. 38 deltog i mødet og flere havde på mail tilkendegivet deres interesse.

Bag invitationen stod Tom Johansen, Urhøj i Bjerge, Andreas Hastrup, Avnsøgaard i Svebølle, Anders Andersen, Sandagergaard i Ubby og Poul Henrik Prahl, Smakkerup gods ved Eskebjerg, som udgør styregruppen i det nye netværk som faciliteres hos Kalundborgegnens Erhvervsråd og netværket har tre hovedpunkter, Netværk deltagerne imellem, netværket til det øvrige erhvervsliv i Kalundborg Kommune og kommunikationen til Kalundborg Kommune.

Den vækst og erhvervsudvikling som Industrien leverer – og som hele Kalundborgegnen er en del af, den har en naturlig afsmitning på andet erhverv, inkl. landbrugserhvervet. Og det er positivt men til tider også mindre positivt, især oplever mange af mødets deltagere problemer i forhold til kommunikationen med Kalundborg Kommune, det kom det frem på det første netværksmøde.

”Det var et rigtigt godt møde og med en interesse tæt på 100% af de inviterede viser, at der er et behov og vi håber at der er flere som vil være en del af netværket,” fortæller Tom Johansen fra Urhøj, og fortsætter, ”Ideen med netværket er, at vi godt kunne tænke os at blive hørt noget mere fx i forhold til Symbiosen, vi synes jo vi er en stor spiller, vi både leverer til Symbiosen og aftager fra Symbiosen.”

Gruppen af landmænd, som var samlet til det første netværksmøde, gav også udtryk for, at de ønsker at række mere ud til det øvrige erhvervsliv - og håber på mere dialog og et større og tættere samarbejde.

”Der er nogle udfordringer som vi godt kunne tænke os at være med til at løse, så det glider lidt bedre. Vi går ind i det med åben pande, så vi måske kunne få lidt forståelse for hvorfor tingene ikke rigtigt kører. Vi har svært ved at forstå hvorfor det skal være så tungt, og det kunne vi jo høre på mødet, at mange sad med de samme problemer,” fortæller Tom Johansen.

Hos Kalundborgegnens Erhvervsråd er man også glad for den store opbakning til det nye netværk. 

”Som erhvervschef kan man jo kun blive glad, når erhvervslivet ønsker at samle sig i netværk og faglige fora, i regi af erhvervsrådet. Netværksmødet med landmændene gav en god indikation om et erhverv som mangler mulighed for at mødes lokalt. Landbruget har behov for en fælles platform for vidensdeling og netværk. Og det er lige netop tankerne bag styregruppens idéoplæg,” udtaler erhvervschef Lene Bach Jørler – og fortsætter. ”Landbruget er et stort erhverv på hele Vestsjælland og ikke mindst på Kalundborgegnen, hvilket også blev gennemgået med faktuelle tal fra de enkelte sogne hvor det i 15 af disse er over 20% af arbejdspladserne der er indenfor landbruget. Med det her netværk søsættes mulighederne for et erhvervsmæssigt fællesskab, med faglige og konstruktive dialoger, både med andet erhverv og offentlig myndighed. Landbrugets konkurrencekraft blev i den grad italesat på mødet.”

Netværket er for alle CVR-numre indenfor landbrug, og med tilknytning til Kalundborgegnen og netværket vil meget gerne have flere med – så endelig kontakt Kalundborgegnens Erhvervsråd, eller de gode kræfter fra den opstartende styregruppe.

Del