Landbrugssagen ved Havnsø-Føllenslev bør genbehandles.

Læserbrev:

Landbrugssagen ved Havnsø-Føllenslev bør genbehandles

I TV Kalundborg og Nordvestnyt d. 20. januar 2021, fremkom Radikale Venstre i Kalundborg med en opfordring til, at kommunalbestyrelsen tager sagen op igen og forsøger at finde en løsning.

Den er vi i SF Kalundborg selvfølgelig helt med på, da det jo var på vores opfordring at sagen blev diskuteret på kommunalbestyrelsesmødet i december - i øvrigt med et skuffende resultat, idet et flertal ikke fandt, at denne problemstilling var værd at tage op for at finde den bedst mulige løsning for lokalsamfundet omkring Føllenslev og Havnsø.

Men nu er de radikale blevet klogere - og det er jo rigtigt godt, så vi er klar når de forventeligt bringer emnet på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet i februar!

I den opfølgende artikel d. 21. januar i Nordvestnyt er Jacob Beck (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, citeret for at sige at sagen ikke er politisk. Det er jo også det nemmeste at sige, men hvordan defineres en politisk sag egentlig?

Som jeg forstår det, mener Jacob Beck at sagen ikke er politisk, fordi vi har besluttet at uddelegere den slags sager til administrationen.

Men på trods af den regelændring som Venstre stod bag i forbindelse med landbrugspakken i 2017, som efterlod kommunerne med nærmest ingen indflydelse i disse sager, så kan vi da som kommune og som politikere da godt vælge at behandle en sag politisk, hvis f.eks. 500 borgere i høringsfasen gør opmærksom på problemer eller at der er bedre alternativer.

Men det synes Venstre tydeligvist ikke. De siger at sådan er loven og vi kan ikke gøre noget. Men det er jeg uenig i - selvfølgelig kan vi det. Vi kan som en samlet kommunalbestyrelse arbejde for, at der findes den bedste løsning der tager højde for alle interesser i lokalområdet. Vi kan opfordre ansøger/ejer til at undersøge det foreslåede alternativ nærmere, men vi kan ikke tvinge vedkommende til det. Men det kunne være et stærkt signal at sende:

At vi kærer os for alle vores borgere - og søger at finde de bedste helhedsorienterede løsninger.

Det kunne være fantastisk - og jeg håber De Radikale også er med på den!

Thomas Malthesen Hiorth

Kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg

Del