Læserbrev: Tænk, hvis SF fastlagde landbrugspolitikken!

Læserbrev: Tænk, hvis SF fastlagde landbrugspolitikken!

Læserbrev: Tænk, hvis SF fastlagde landbrugspolitikken!

Torsdag aften gyste Venstres formand for vælgerforeningen i Raklev, Svend Olesen ved tanken om, at bl.a. SF skulle fastlægge landbrugets CO2-afgift. Det kunne man læse i Nordvestnyt fredag 24. februar.

Men hvorfor egentlig det?

Danmark ligger i toppen over de lande, hvor landbruget fylder mest af arealet, og det gør det meget svært at nå vores klimamål og sikre vores vandmiljø.

Derfor vil SF bl.a. tage 15 % af landbruget ud af drift, bl.a. via afgifter. Og hvad er der galt med
• mindre CO2-udledning,
• renere grundvand,
• vandløb med god økologisk tilstand - og
• vandløb som tilmed sikrer, at byerne langs vandløbene vil have mindre risiko for oversvømmelse, som man vil få ved netop at tage lavbundsarealerne langs vore vandløb ud af drift, som vi i SF gerne vil?

Skiftende regeringer har forsøgt at få taget landbrugsarealer ud af drift med generøse støtteordninger, men det har stort set ikke flyttet noget. Vi må indse, at landbruget er nødt til at fylde mindre i Danmark.

Ser man mod Holland, som har et endnu mere intensivt landbrug end vi har i Danmark, så har man politisk indset, at man ikke kan fortsætte med især den intensive husdyrproduktion, da den er alt for belastende for klima og vandmiljø. Vi bør gøre noget lignende i Danmark, dog måske i noget mindre skala!

Ja så tænk hvis SF rent faktisk fastlagde landbrugspolitikken!

Hvad tænker Venstre om vores landbrugspolitik - skal vi have flere frivillige aftaler - og så fortsætte i samme spor?

Thomas Malthesen Hiorth, kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg
Azaleavej 22, 4470 Svebølle

Del