Læserbrev: Handicappolitisk deroute.

Læserbrev: Handicappolitisk deroute

Kære Borgmester

Det er sørgeligt, at læse dine kommentarer til lørdagens indlæg i NVN omhandlende frustrerede forældre som nærer mistillid til kommunen. Sørgeligt er nok ikke et dækkende ord.

Sørgeligt, at du som borgmester med din post i K.L. vil synke så lavt, at du sidestiller "os" som frustrerede forældre med svindlere og bedragere, føj!

Du mener dialog er vejen frem - vi HAR netop forsøgt at komme i dialog. Vi har banket på hos PPR, Børn/Familie samt Enhed for undervisning - desværre ofte med ringe resultat. Vi banker på både med mails, telefonopringninger og sågar med underretninger fra fx. psykiatrien uden det udløser den kommunikation, du nævner. Samarbejde kræver dialog, og samarbejde er lovpligtig (serviceloven§19) dette skal fremme børnenes udvikling, selvstændighed og trivsel - men det er det modsatte vi oplever.

Vi bliver enten ikke vejledt, misledt, misforstået eller det der er værre. (Serviceloven§11) Vores ansøgninger om fx tabt arbejdsfortjeneste, dækning af merudgifter, barnepiger - alle er konsekvens af, at vi har et barn med handicap, de ender ud i klager pga. tvivlsomme afslag, som ender hos Ankestyrelsen, som sender sagerne retur til fornyet behandling fordi kommunen ikke har været gode nok til, at skaffe fornødne oplysninger. Sådan en "omgang" kan hurtigt tage op mod et års behandlingstid - det skal understreges at, i den tid lukker forvaltningerne øjnene for barnet bag.

I den periode får vi eller vores barn ikke den fornødne hjælp, vores barn oplever større mistrivsel, bliver mere udsat og stigmatiseret. I den periode begår kommunen omsorgssvigt ved, at lade børn og familier i stikken!

Man kunne næsten tro, at der spekuleres i hvor mange, der magter at klage? Hvor mange der ønsker at udsætte sig for den psykiske tortur det er, at blive en "offentlig familie"? Vi mister vores jobs, vore familier ender i krise og dermed ender vi som en større belastning for samfundet, fordi forvaltningerne ikke tænker langtsigtet.

Den handicappolitiske retssikkerhed er ikke eksisterende i Kalundborg. Dansk handicappolitik bygger på 4 simple grundstene; kompensation, sektoransvar, solidaritet og ligebehandling i forening med Serviceloven, alligevel spekuleres der i tvivlsomme kvalitetsstandarder, som bestemt ikke kommer vores børn til gode og give dem de bedste muligheder for at blive livsduelige voksne, jvf. servicelovens§46, hvor målet er et selvstændigt voksenliv.

 

Maria Nielsen/Anne-Mette Jeppesen

Jorløse Byvej 27

4470 Svebølle

Del