Læserbrev: Forvirring om stormøde.

Fra Arbejdsgruppen bag Stormødet 14/3

Vi ser os nødsaget til, at udsende denne meddelelse, da der tilsyneladende hersker tvivl om, om der på det forældreorganiserede stormøde med opbakning fra Bedre Psykiatri ved Bjarne Pedersen er nogle former for skjult politisk dagsorden i forening med Enhedslisten.

Dette på baggrund af bla. de seneste udtalelser fra Borgmester Martin Damm hhv Nordvestnyt den 18/2-17 samt interview i TV-Kalundborg den 24/2-17, samt breve sendt til forældre via e-boks.

 Vi tager officielt afstand for nogen former for politisk agenda i forbindelse med stormødet.

Det er korrekt, at Jesper Kristensen fra Enhedslisten er involveret i dette, men han er involveret som privat person. Han er involveret, fordi han på lige fod med os andre involverede, er dybt bekymret over forholdene omkring inklusion og kommunal sagsbehandling af børn med særlige behov i Kalundborg Kommune.

Desuden er vi nødt til at tage afstand fra fagcenterchefer, der inviterer forældre fra arbejdsgruppen til "kaffemøde" på baggrund af mediedækningen, og vi tager afstand fra en borgmesters fordrejede udtalelser til pressen omkring lån af multihus og den formodede politiske dagsorden.

Desuden tager vi afstand fra det pres som forsøges at lægges på os bla. ved telefon opkald fra Borgmesteren. Dette må anses for værende ganske uhørt og på grænsen til magtmisbrug, at vi skal forsvare vores demokratiske frihed.

Vi vil meget gerne som gruppe mødes omkring dialog med politikere og øvrig administration, men dette bliver tidligst aktuelt, når vi får mere konkret fornemmelse af omfanget.

Mvh Søs Dahl

Del