Det er synd, at DN Kalundborg ikke kan se muligheder

Det er synd, at DN Kalundborg ikke kan se muligheder

Læserbrev: Det er synd, at DN Kalundborg ikke kan se muligheder

Gørlev Naturvold

Gørlev og omegns Lokalråd har afholdt borgermøde på den Gamle Sukkerfabrik tirsdag aften i denne uge med deltagelse af små 50 Gørlev borgere.

Vi har fremlagt en stort ideskabende Naturvold, som kommer hele Gørlev by tilgode.

Vi har afholdt flere møder med DN Kalundborg og prøvede at imødekomme alle de ønsker, der er omkring naturen på mange fronter.

Det som DN hele tiden hænger sig i er:

En jubilæumsskov (100 år skov) plantet i anledning af DNs 100 år jubilæum for 12 år siden.

Denne er genplantet tre gange og d.d. er der 50 stk. træer på over en meter, der lever.

For mig tyder det på, at det sted med de jordbundsforhold ikke er i top.

Vi har givet tilsagn om at flytte de 50 træ og plante disse f.eks. i Gørlev Hundeskov eller på Vandsværkshøjen. Og vi vil genplante og plante yderlige 50 egetræer, så DN igen har en 100-års jubilæum skov.

Det vil DN ikke høre tale om.

Yderlige vil Gørlev og omegns Lokalråd med ovenstående Gørlev Naturvold, skabe så mange tiltag, som er lige i DNs ånd på så mange parameter.

  1. Naturvold
  2. Tilsået med blomster
  3. Tilplantet med træer og buske
  4. Opsætning af 8 stk. insekthoteller
  5. Opsætning af 16 pæle med 5 stk. fuglekasser på hver 6. Hegne hele Naturvolden på begge sider ( af hensyn til vildtet ) 7. Lave stenbunker, der holder på fugtigheden 8. Nogle små vandhuller, hvor padder og andre dyr vil kunne leve 9. Opsætte borde og bænke, hvorfra folket kan nyde deres madpakke 10. At nedsætte støjen fra landevejen for hele Gørlev By

Og nej - med tyk steg under, vi har og får ingen penge for vores arbejde.

Ydermere, så koster ovenstående ikke vores kommune penge.

Retfærdigvis skal siges, det koster lidt i administration for Kalundborg kommune, men ellers ingen midler.

Så vi håber, at Kalundborg Kommune og også nu DN kan se ovenstående, som et stort aktiv for vores by Gørlev, som bliver mindre støjplaget og at vi alle får et fantastisk naturområde til gavn for os alle.

Er der spørgsmål eller andet, er man meget velkommen til at kontakte undertegnede, formand for Gørlev og omegns Lokalråd

Søren Juul Nerenst
Formand, Gørlev og omegns Lokalråd

Del