Læserbrev: Bedre tanker... om Club Røs

Læserbrev: Bedre tanker... om Club Røs

Læserbrev: Bedre tanker... om Club Røs

For godt 2 måneder siden skrev jeg et læserbrev med overskriften ”Tanker efter borgermødet om
Club Røs”. Jeg sluttede af med at skrive ”Måske kommer jeg på bedre tanker...”.

Og ja, jeg er kommet på bedre tanker: hvorfor ikke droppe Club Røs på Røsnæs og i stedet arbejde
for at skabe et sammenhængende naturareal fra Timeglassøen bag Dyrehøj Vingård og engområdet
syd for Ågerup (som begge af stat og kommune er udpeget til økologisk korridor).

Der er kun 100 meter imellem. Det vil være i tråd med kommunens naturpolitik der siger, at ”bedre natur opnås ved at øge den biologiske mangfoldighed, skabe sammenhængende naturarealer og sikre de naturlige processer i bred forstand” (s.6.).

Det planlagte Lalandia-lignende mastodont feriecenter på 28 hektarer med 90 feriehuse og 30
ferielejligheder hører simpelt hen ikke til i den sårbare natur på Røsnæs. Hvorfor ikke lave et projekt med hotel/feriehuse mere bynært, hvis kommunens turismepolitik med flere overnatningspladser skal understøttes? Det vil give god mening.

At dømme efter de mange læserbreve og mere end 100 indsigelser til lokalplanen vedr. Club Røs
giver det ikke mening at fortsætte ad det spor.

Miljøstyrelsen har samme vurdering – Club Røs er ej heller foreneligt med nationale værdier.

Men hvad svarer kommunalpolitikerne? Vi har endnu ikke hørt fra dem – ej heller deres svar på den
indgivne klage til Planklagenævnet om manglende VVM-redegørelse – gad vide hvilke tanker de
gør sig.

Hilsen
Jan Broholm
Rughaven 30
4593 Eskebjerg

Del