Læserbrev: Bedre forebyggelse i Region Sjælland med EXERSICE FIRST

Læserbrev: Bedre forebyggelse i Region Sjælland med EXERSICE FIRST

Læserbrev: Bedre forebyggelse i Region Sjælland med EXERSICE FIRST

Budgetaftalen for 2023, som netop er indgået mellem samtlige partier og løsgænger, har rigtig mange gode initiativer, til gavn for vores borgere og vores medarbejdere.

Jeg vil her nævne ét af initiativerne som dels betyder meget for vores borgere med udfordringer i bevægeapparatet, dels for ét af de områder som jeg arbejder for, nemlig sundhedsfremme og forebyggelse.

EXERCISE FIRST:

Exercise First er et stort forskningsprogram, som er et samarbejde mellem Region Sjælland, Det Nære Sundhedsvæsen og Forskningsenheden PROgrez ved Fysioterapi og Ergoterapi ved Slagelse og Næstved Sygehuse.

Exersice First skal sikre, at der udvikles kvalificeret viden, der er relevant og som resulterer i løsninger, som efterfølgende kan implementeres direkte i praksis til glæde for regionens borgere.

Det blev oprettet som et 3-årigt projekt, som nu skal implementeres og komme alle regionens borgere til gavn, og der vil især være fokus på disse indsatsområder:

  • Forebyggelse og bedre adgang til fysisk aktivitet og træning som behandling
  • Træning som alternativ til kirurgi og vanlig behandling
  • Træning i borgernes hverdagsliv
  • Kvalitet af træning og sundhedsindsatser på tværs af sektorer
  • Superviseret gangtræning til patienter med nedsat blodforsyning i benene, som får smerter ved gang - også kaldet vindueskiggersyndromet - og som kan udvikle sig til sår med risiko for amputationer.

Exercise First vil desuden indgå i tættere samarbejde med sundhedsklyngerne og styrke partnerskaber med bl.a. foreningslivet, så viden om målrettet træning når helt ud i borgernes nærmiljø.

Jeg ser frem til at følge arbejdet, og til at forskningen i Exercise First nu kommer endnu flere borgere til gode og når helt ud i borgernes nærmiljø - og jeg ser frem til at det også kommer Kalundborg Kommunes borgere til gavn.

Kirsten Rask

Medlem af Regionsrådet (A)

Medlem af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune

Del