Lægevagt: Nær og nem lægehjælp ved akut sygdom

Ifølge Regionsrådet betyder den nye lægevagt lettere tilgængelighed, bedre bemanding og bedre diagnostik. 

Lægevagt: Nær og nem lægehjælp ved akut sygdom I en pressemeddelelse fra Region Sjælland skriver man, at rammerne for den nye lægevagt betyder en nær og nem lægehjælp ved akut sygdom.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Lettere tilgængelighed, bedre bemanding og bedre diagnostik. Regionsrådet har netop vedtaget rammerne for den nye Lægevagt, som Region Sjælland overtager ansvaret for 1. oktober 2022. Ifølge Regionsrådet kan borgerne se frem til en moderne lægevagt med markante forbedringer.

I en pressemeddelelse fra Region Sjælland skriver man, at rammerne for den nye Lægevagt betyder en nær og nem lægehjælp ved akut sygdom.

”Hurtig og bedre diagnosticering og dermed hurtig og bedre behandling. Og en lægevagt, som er bemandet af læger - suppleret med yderligere bemanding i form af sygeplejersker og paramedicinere. Det er grundelementerne i den nye lægevagt, som Regionsrådet nu har vedtaget rammerne for,” står der i pressemeddelelsen.

”Det er en moderne og forbedret lægevagt, der peger langt ind i fremtiden. Lægevagten udgør en hovedhjørnesten i det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland. Det er her, den afgørende indledende diagnose skal stilles og herfra, borgerne guides videre til den rigtige behandling og de rigtige kompetencer,” siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Læger og sygeplejersker i røret

Lægevagten vil blive bemandet med det samme antal læger i telefonkonsultationen, som i dag. Borgerne vil som udgangspunkt fortsat få en læge i røret, når de ringer til vagtlægen men suppleret af sygeplejersker i perioder med spidsbelastning. Borgerne vil også blive mødt af en læge i de 11 vagtlægekonsultationer, og de vil få besøg af en læge ved sygebesøg.

”Jeg er glad for at notere, at Lægevagten fortsat skal være en lægevagt, som vi kender den med den lægefaglige ekspertise som det centrale omdrejningspunkt,” siger Camilla Høegh-Guldberg, formand for de praktiserende læger i Region Sjælland.

Tidligere i år indgik Region Sjælland en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Sjælland om, at regionen skal overtage hele ansvaret for Lægevagten fra og med den 1. oktober 2022. Siden aftalen blev indgået har Region Sjælland aktivt indhentet viden og erfaringer fra både borgere, praktiserende læger, fageksperter og forskere i Danmark og internationalt.

”Det er en spændende og ambitiøs model, som regionen har fremlagt, men min bekymring vil uændret være den fremtidige rekruttering af den lægelig bemanding,” siger Camilla Høegh-Guldberg.

Ét kort telefonnummer

Ét enkelt firecifret telefonnummer skal give adgang til alle akutområder, dvs. adgang til akut lægehjælp, psykiatri eller sundhedsfaglig rådgivning om f.eks. borgernes symptomer. Det nye firecifrede telefonnummer (hvilket nr. er endnu ikke besluttet) afløser de seks forskellige telefonnumre i den nuværende ordning.

”Vi vil skabe et sundhedsvæsen, der er mere nært og sammenhængende. Den nye, samlede og forenklede telefoniske indgang, øger tilgængeligheden, og gør det lettere for borgerne,” siger Trine Birk Andersen, formand for Udvalget for Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Bedre behandling – færre indlæggelser

Bedre diagnostisk udstyr, bl.a. på konsultationsstederne og i nye, fuldt udstyrede akutbiler, som køres af højt uddannede paramedicinere, er også en del af den nye lægevagt.

Bedre diagnostik giver større patientsikkerhed, og sikrer ofte hurtig igangsættelse af den rigtige behandling i borgerens eget hjem. På den måde forebygger det unødvendige indlæggelser på sygehuset og frigiver ressourcer,” siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Paramedicinere får en vigtig funktion. I de decentrale konsultationer vil de bistå lægerne ved bl.a., at foretage målinger og hjælpe med håndtering af akut dårlige patienter, ligesom paramedicinere vil understøtte lægen ved sygebesøg.

Del