Lad nye tanker komme på bordet

Lad nye tanker komme på bordet

Læserbrev: Lad nye tanker komme på bordet

Når en nyt flertal i kommunalbestyrelsen konstituerer sig efter kommunalvalget, drøftes de politiske udvalg ofte. Er de gode nok, som de er eller skal der nye til. I Kalundborg har vi Teknik- og Miljø, Børn- og Familie, Sundhed- og Ældre, Kultur- og Fritid samt Socialudvalget. Afgørelser med økonomiske konsekvenser skal godkendes i Økonomi udvalget hvor borgmesteren sidder for bordenden.

Jeg har længe undret mig over flere ting. Blandt andet at beskæftigelses indsatsen ikke får større politisk opmærksomhed i et udvalg. Der ligger drøftelser af prioriteringen i social udvalget, men først når ledigheden er blevet en social udfordring, som ved langtidsledighed blandt unge. Jeg tror at en bevidst, visionær og aktiv beskæftigelsespolitik kunne forebygge langtidsledighed.

Jeg undrer mig også meget over at psykiatri delen ligger i social udvalget. En psykiatrisk diagnose må vel som udgangspunkt være et sundhedsmæssigt problem? Javist kan der opstå sociale problemer i kølvandet på en psykiatrisk diagnose, men det kan der også efter et kræftforløb. Men burde det være formanden for social udvalget, som sendes afsted til en debat om psykiatri? Der ligger forskellige kompetencer i de forskellige udvalg, og dermed også tilgange til sagerne.

Jeg efterlyser et helt nyt syn på disse udvalg og en opdateret tilgang til verden. At miljø og klima får sit eget udvalg adskilt fra teknik. Jeg vil appellere til ham/hende, som sætter sig for bordenden efter konstitueringen om at tænke nøje over sammensætningen af de politiske udvalg. Og at vi implementerer politiske visioner i deres sammensætning.

Kristina Püschl, kandidat til kommunalvalget for SF Kalundborg

Del