Kulturpakker til ældre bliver fremover med egenbetaling

Mange har afhentet billetter uden dog at møde op til arrangementerne, derfor indføres der nu en egenbetaling

Kulturpakker til ældre bliver fremover med egenbetaling
Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Ældre- og sundhedsudvalget indfører fremover en egenbetaling for at sikre et større fremmøde til Kulturpakker for ældre.

Kulturpakker til Ældre har været afviklet i 2021 og 2022 med det mål at højne livskvaliteten blandt kommunens ældre borgere gennem fællesskaber omkring aktiviteter og oplevelser. Det har givet mange dejlige oplevelser til en bred skare, og tilbagemeldingerne har været gode. 

Arrangementerne har hidtil været gratis men det har desværre betydet, at mange har afhentet billetter uden dog at møde op til arrangementerne, derfor indføres der nu en egenbetaling på 50,- pr. billet, som i øvrigt gælder for to personer. Billetpris opkræves ved bestilling over Place2Book.

Målgruppen for Kulturpakker er borgere, der ikke i forvejen er en del af et fællesskab eller forening, og derfor er i risiko for at opleve sig isoleret eller ensomme. I starten af 2022 blev invitationer til Kulturpakker til ældre målrette direkte til alle, der modtager hjemmepleje, har aftaler med Madservice eller bor alene i ældreboliger.

Der afsættes 200.000 kr. til Kulturpakker til ældre i 2023 (afvikling fra aug. - dec.) og der afsættes 300.000 kr. årligt til Kulturpakker til ældre i årene 2024 og frem.  Det er netop blevet godkendt på det seneste møde i ældre- og sundhedsudvalget.

En billet gælder for to personer. Ved tilmelding forpligter borgeren sig til at invitere en nabo/bekendt med, så ”nye” deltagere, der normalt ikke er en del af foreningen, opfordres til at være aktive i lokale kultur- og samværstilbud.

Transport tur/retur

Erfaringer viser, at transport kan være et problem for de mest sårbare borgere. Som noget nyt tilbydes bustransport som en mulighed. Der vil være opsamling på udvalgte stoppesteder for en beskeden pris på 25 kr. tur/retur. Busbillet bookes og betales ved bestilling over Place2Book. Derudover opfordres fortsat til samkørsel eller Flextrafik.

Udgiften finansieres af Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje, hvortil der i Budget 2023 er bevilliget yderligere midler til bl.a. Kulturpakker til ældre.

Del