Kulturhus i støbeskeen

Projektet med et kulturhus går ind i næste fase.

Kulturhus i støbeskeen
Planen er, at et kommende kulturhus i Kalundborg Havnepark skal bygges ved det gamle pakhus. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Arbejdet med opbygningen af nye ydre værker til den gamle Vesthavn i Kalundborg skrider frem, og nu er der indgået en aftale med et arkitektfirma omkring et kommende kulturhus i Kalundborg Havnepark. Projektet med et kulturhus går ind i næste fase.

Planen er, at et kommende kulturhus i Kalundborg Havnepark skal bygges ved det gamle pakhus, og Kalundborg Kommune har netop indgået aftale med CEBRA Arkitekter, der skal være bygherrerådgiver under hele projektforløbet. Kulturhuset skal være omkring 2.000 kvadratmeter. Det skal bl.a. indeholde et bibliotek og en multisal med plads til 150 personer samt en café.

”Hele det forløb, vi havde med borgerinddragelse, altså bl.a. hvilke funktioner et kulturhus skal have - det står ved magt. Vi skal fortsat have bibliotek, cafe osv. Men nu overgår vi til en anden fase – hvordan huset skal se ud indenfor. Vi skal jo bruge huset, som det står i dag med genrejsning af øverste etage plus en tilbygning ud mod vandet, hvor multisalen skal være. Vi er heller ikke længere afhængige af fonde, da vi selv har sat pengene af til det,” fortæller borgmester i Kalundborg, Martin Damm (V), der er formand for Styregruppen for Den Bynære Havnepark.

Plads til musik, foredrag m.m.

Idéen er, at en multisal skal bruges til foredrag, musik, udstillinger m.m., men der vil ikke være plads til de helt store arrangementer, som flere i byen netop har efterspurgt. Men Martin Damm fortæller, at der er afsat penge til netop den slags arrangementer – blot andetsteds.

”Vi vil gerne undersøge, hvad der skal bruges for at få opgraderet sceneforhold, lyd og lys i Kalundborg Hallerne, og der er reserveret penge til netop det. I Kalundborg Hallerne kan der netop være mange flere mennesker til fx større koncerter og teaterforestillinger, fortæller borgmesteren.

Samlet anlægssum på 35 mio. kr.

På investeringsoversigten for 2022 til 2025 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på godt 27 mio. kr. til etablering af et kulturhus i Kalundborg Havnepark. Der er afsat yderligere 8 mio. kr. til projektet i budget 2023, hvilket udgør en samlet anlægssum på godt 35 mio. kr. Der er allerede blevet frigivet 1. mio. kr., som anvendes til de indledende forundersøgelser herunder opmåling af det tidligere pakhus.

Del