Kulturen i Kalundborg - vil lide et stort knæk

Kulturen i Kalundborg - vil lide et stort knæk

Læserbrev: Kulturen i Kalundborg - vil lide et stort knæk

Tirsdag den 20. juni 2023 skal der på et lukket møde træffes beslutning om bibliotek og borgerservice skal flyttes ned på Gl. Vesthavn, der hvor det gamle blå pakhus ligger.

Prisen for den beslutning kan meget vel løbe op i 70 til 100 millioner kr. inden det står klar til indflytning. Hvis man stiller spørgsmål om, hvad den samlede pris bliver, er svaret, at der er af sat 36,3 millioner kr. på budgettet.

Hvorfor har man ikke holdt sig til, og arbejdet ud fra den rammeplan, der blev godkendt i kommunalbestyrelsen august 2017 omkring pakhuset. Her deltog mange borgere i udarbejdelse af oplægget til rammeplanen. I den rammeplan var der bl.a. nogle punkter, der bør fremhæves:

Kalundborgs styrke i den antropologiske forundersøgelse udpeges Kalundborgs kendte styrker som havne- og industriby, symbiosen, nærheden til natur, Højbyens historie og ikke mindst foreningslivet. I Havneparkens bygningsmasse er der mulighed for at give plads til vandrelaterede foreninger, iværksætteri og formidling af bl.a. symbiosen, havnens aktiviteter og historie m.m.  

Havneparken kan tiltrække nye aktiviteter, der kan tilføre byen liv, frem for at dræne byen for aktiviteter og flytte dem ned på havnen.

En omdannelse af det blå pakhus til et dynamisk maritimt hus kan med fordel fungere som ”kulturanker” for netop ovenstående satsninger.

Det Maritime værksted har vist vejen til begyndelsen på et maritimt hus i pakhuset. Det maritime Værksted er netop på kommunens opfordring startet.  Det maritime Værksted kan tiltrække besøgende til Havneparken i stort tal. I uge 23 var der 800 besøgende på 2 åbningsdage. Tænk hvad det kunne blive til, hvis der flyttede flere maritime, lokalhistoriske foreninger ind i pakhuset.

Håber at et flertal i “Styregruppe Bynær Havnepark” tør træffe den beslutning: At samle maritim kulturhistorie og formidling i det blå  pakhus, så ikke-maritime aktiviteter bliver oppe i byen. 

Jens Kallehave

En af rebellerne fra havnen

Del