Kulturen flytter ud – et kulturelt eksperimentarium

Forsøgene skal afsøge og udvikle nye veje og modeller for, hvordan flere børn og unge kan møde kunst og kultur

Kulturen flytter ud – et kulturelt eksperimentarium Leder af Musiks Skole i Kalundborg, Heidi Holme Bjerborg (i midten af billedet), er med i styregruppen for den nye satsning. Arkivfoto: Gitte Korsgaard.

Musisk Skole Kalundborg er sammen med Ung Kalundborg med i et stort modelforsøg i samarbejde med musik- og kulturskolerne i Ringsted og Lejre. Målet er at skabe nye muligheder for at børn og unge kan møde kunst og kultur.

Kulturministeriet har under arbejdstitlen ’Grib Engagementet’ afsat en pulje på samlet kr. 40 mio. til modelforsøg fordelt over 2021 og 2022. Forsøgene skal afsøge og udvikle nye veje og modeller for, hvordan flere børn og unge kan møde kunst og kultur.

Musisk Skole Kalundborg har i et tværkommunalt samarbejde med Lejre Musik- og Billedskole og Ringsted Kulturskole indgivet ansøgning og har modtaget tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen om støtte fra denne pulje til kulturprojektet ’Kulturen flytter ud’. De tre deltagende kommuner er gået sammen for at dække en større og bredere målgruppe med mulighed for en mere solid udvikling, videndeling og erfaringsopsamling.

Overordnede mål med projektet er:

  • at give alle børn og unge lige mulighed for at deltage i kunstneriske fritidstilbud.
  • gøre en forskel for de deltagende børn og unge ved at gøre kunst- og kulturmøder lettere tilgængelige i deres fritid.
  • udvide børn og unges kendskab til kunstarter og herigennem de personlige udviklingsmuligheder, der ligger i at beskæftige sig med kunst og kultur.
  • etablere tværprofessionelle samarbejder, som giver mulighed for gensidig kompetenceudvikling og kvalificering af de fagprofessionelles kunstneriske, musiske samt pædagogiske kompetencer.

Projektet ’Kulturen flytter ud’ i Kalundborg er målrettet elever i Kalundborgs udskoling og er tilrettelagt i tæt samarbejde mellem Musisk Skole Kalundborg og Ung Kalundborg.

Indledningsvis opsøges udskolingseleverne i Kalundborg med appetizers, kunstneriske forstyrrelser og happenings forestået af fem kunstnere inden for retningerne lyd/musik, billede/animation og drama/dans. Herpå følger et forløb med åbne aktiviteter og værksteder i regi af Ung Kalundborgs klubtilbud fordelt geografisk over hele kommunen, hvor der er mulighed for løbende uformel deltagelse af de unge og fokus på med- og samskabelse – drevet af samme kunstnere. Projektet afsluttes med en fælles event med præsentation af de unges egne værker skabt i forløbet.

Modelforsøget gennemføres og evalueres i samarbejde med professionshøjskolen Absalon, som også forestår løbende kompetenceudvikling af involveret personale.

Projektet gennemføres med tilskud fra ”Pulje til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur”. Slots- og Kulturstyrelsen har tildelt det samlede projekt kr. 2.160.000 i støtte. Heraf er kr. 726.400, - tildelt projektets aktiviteter i Kalundborg.

 Åbne værksteder

Klubben i Kalundborg/Café Ung - Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg - mandag kl. 17.00-21.00

Klubben i Høng - Hovedgaden 37, 4270 Høng - tirsdag kl. 19.00-21.45

Klubben i Hvidebæk - Skolevej 2, 4490 Jerslev Sj - onsdag kl. 18.30-21.30 *Klubben åbner fra kl.15:00

Klubben på Firhøj - Kirkemosevej 10, 4591 Føllenslev - torsdag kl. 15.00-19.00 *Klubben lukker kl. 20:00

Del