Kulturelt fyrtårn uden penge

Kulturelt fyrtårn uden penge

Læserbrev: Kulturelt fyrtårn uden penge

Lundbyekomitéen sendte i februar en anmodning til Kalundborg kommune om støtte til en ide om etablering af et ”Lundbye Engelhardt Kunstmuseum” i Kalundborg Kommune.

Komitéen beskriver selv kunstmuseet som et kulturprojekt, der vil løfte Kalundborg op i den kulturelle superliga. Kort sagt: Et kulturelt fyrtårn. 

På kommunalbestyrelsesmødet den 19. marts vedtog flertallet at tilkendegive en principiel støtte til, at Lundbyekomitéen arbejder videre med etablering af et kunstmuseum, og man gav administrationen mandat til at arbejde videre med forslag til en mulig placering.

Naturligvis er det en forudsætning, at kunstmuseet får et interessant indhold og spændende aktiviteter.  Men lige så vigtigt skal museet også være en arkitektonisk perle med en unik placering. 

Den åbenlyse placering vil derfor være Klintegården lige midt i det landskab, som Lundbye beskrev i sine malerier.  Kommunen ejer grunden og kunne donere den i stedet for en stædig fastholdelse af en 46 år gammel ide om etablering af et hotel/feriecenter, som aldrig bliver til noget.

Komitéen har ikke søgt om en eneste krone i tilskud.  Det var der nogle politikere, som overså i debatten.  Komiteen skriver selv, at en projektbeskrivelse og skitseprojekt skal bruges i forbindelse med ansøgning hos fonde og andre. 

Bemærkelsesværdigt stemte den tidligere kulturudvalgsformand Peter Jacobsen samt næstformanden i det nuværende Kultur- og Fritidsudvalg Esben Hansen mod forslaget.

Esben Hansen har tidligere udtrykt frygt for, at beslutningen vil kortslutte de aktiviteter, som måtte blive resultatet af den kulturanalyse, der blev foretaget tidligere på året. 

Han kan tage det helt roligt. 

Hvis museet overhovedet bliver til noget, vil det formentlig tage mellem tre og fem år at etablere det, og det vil det koste mange millioner kroner til bygninger og indhold.  Dertil kommer fremtidige driftsomkostninger. 

Så i de kommende år kan Kultur- og Fritidsudvalget bare koncentrere sig om udviklingen af kulturlivet i Kalundborg.  Til det formål har man – i mangel af en aktuel, formuleret, kulturpolitik – opstillet nogle ”pejlemærker”, som man vil arbejde for i den indeværende valgperiode.

Et af ”pejlemærkerne” er etablering af en teater-/koncertsal i Kalundborg Hal 1. Der er allerede afsat midler til at udarbejde et forslag til indretningen.  Esben Hansen og hans udvalgskolleger bør derfor omgående iværksætte projektet, som der allerede for ca. 30 år siden var tilsvarende planer om. 

Hvis ikke tempoet synes for hæsblæsende.

Flemming Deenfeldt Hansen

Kalundborg

Del