Kommuneplan: 500.000 kvm nyt erhvervsområde

Kommuneplan: 500.000 kvm nyt erhvervsområde

I den kommende kommuneplan som nu er sendt i høring, ønsker Kalundborg Kommune at etablere et 500.000 kvm. stort erhvervsområde fra Tømmerup mod Kærby, på begge sider af jernbanen. (det blå felt)

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Ved borgermødet tirsdag aften i Høng informerede kommunen borgerne om den nye kommuneplan, hvor man lægger op til at etablere et 500.000 kvm erhvervsområde fra rundkørslen ved Tømmerup, mod Kærby, både syd og nord for banelegemet. Kommuneplanen er dog endnu ikke vedtaget.

Ifølge Kalundborg Kommune er der brug for større, sammenhængende områder til erhvervsformål og de tungere miljøklasser (større industri) i Kalundborg. 

”Det er vigtigt for fremadrettet at sikre udviklingsmulighederne for de større, arealkrævende virksomheder. De er desuden vigtige for symbiosepotentialet - dvs. muligheden for at medvirke i samarbejdet med områdets virksomheder om genanvendelse af hinandens restprodukter. De nye erhvervsområder imødekommer dette og har samtidig en attraktiv placering ved og tæt på den kommende Kalundborgmotorvej,” står der bl.a. på kommunens hjemmeside.

Kommuneplanforslaget lægger op til, at omplacere et eksisterende erhvervsområde syd for Slagelsevej, og i stedet udlægge to arealer til erhvervsudvikling i forlængelse af eksisterende erhvervsområder, øst for Kalundborg by. De nye erhvervsområder får en attraktiv placering ved og tæt på den kommende Kalundborgmotorvej.

”Erhvervsområdet i Årby er fjernet fra den nye kommuneplan, og der er puttet et nyt erhvervsområde ind ved Tømmerup rundkørslen, syd og nord for banen, på små 500.000 kvm. Det handler jo om rettidig omhu, da vi skal være klar med erhvervsarealer fremadrettet. Lige nu er der udsolgt at eksisterende arealer,” fortæller Jakob Beck Jensen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Jakob Beck Jensen fortæller, at det generelt er således, at når jord bliver gjort til erhvervsjord, bliver det ikke mindre værd: ”Men det er da klart, at de mennesker, der bor i området, har nogle bekymringer. Det kan man jo sagtens forstå, og det har jeg også stor respekt for, men samtidig bliver der også skabt nogle muligheder. Der er jo heller ingen, der ved, hvor mange år, der går, før de forskellige grunde skal bruges. Lige pt. er der mange virksomheder, der søger mod Kalundborg, men i hvilken fart det fortsætter, ved vi jo ikke. Men det er også et attraktivt område i forhold til den kommende motorvej. Når den kommer, bliver infrastrukturen helt perfekt,” siger han.

Plads til nye boliger i Svebølle

Svebølle har potentiale, som aflastningsområde for Kalundborg for stærkt transportafhængige erhverv på vej- og jernbanenettet - særligt i lyset af den planlagte opgradering af rute 23. I Svebølle er et relativt stort erhvervsareal nord for byen med restrummelighed til lettere erhverv. Men formanden for Teknik- & Miljøudvalget fortæller endvidere, at kommuneplanen også indebærer et nyt areal i Svebølle, hvor der kan bygges boliger, både parcelhuse og rækkehus-byggeri. 

”Der er ikke mange byggegrunde tilbage i Svebølle, og byen ligger også godt i forhold til både motorvej og togforbindelser. Her satser vi også på flere indbyggere i fremtiden,” slutter Jakob Beck Jensen af med at fortælle.

Forslag til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 blev sendt i offentlig høring den 12. august og vil være det 8 uger frem. Den offentlige høring vil altså udløbe den 7. oktober 2021.

Del