Kommunen vedtager borgerrådgiverfunktion

Kommunalbestyrelsen vedtog tirsdag, at der skal oprettes en borgerrådgiverfunktion i Kalundborg Kommune.

Kommunen vedtager borgerrådgiverfunktion Kommunalbestyrelsen vedtog tirsdag, at der skal oprettes en borgerrådgiverfunktion i Kalundborg Kommune.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kommunalbestyrelsen vedtog tirsdag, at der skal oprettes en borgerrådgiverfunktion i Kalundborg Kommune. En borgerrådgiver er en neutral og uafhængig person ansat af kommunalbestyrelsen, og dermed adskilt fra kommunens administration. Borgerrådgiveren kan rådgive og vejlede borgerne i forhold til klagemuligheder og regler for sagsbehandling inden for kommunens områder.

Kommunalbestyrelsen tog tirsdag aften en beslutning om, at der skal etableres en borgrådgiverfunktion i Kalundborg Kommune. En borgerrådgiver skal styrke dialogen mellem borgerne og kommunen samt bidrage til at sikre borgerens retssikkerhed.

Borgerrådgiver-funktionen er ydermere ikke lovbestemt. Det betyder, at det står kommunerne frit for, om de vil have en borgerrådgiver funktion og ligeledes, hvad rammerne i givet fald skal være. Overordnet set, kan en borgerrådgiver funktion oprettes enten som hel- eller delvis uafhængig. Styrelsesloven § 65e angiver rammerne for og hjemlen til at oprette borgerrådgiverfunktionen som en uafhængig instans. At instansen er uafhængig betyder, at funktionen alene refererer direkte til Kommunalbestyrelsen, og ikke er underlagt hverken borgmester, som øverste administrative leder eller kommunaldirektøren.

Tilskud til borgerrådgivning

Bolig- og Planstyrelsen har givet et betinget tilsagn om tilskud til Kalundborg Kommune fra Indenrigs- og Boligministeriets ansøgningspulje til borgerrådgivning. Kalundborg  Kommune har fået bevilliget et tilskud på 2,5 mio. kr. til anvendelse frem til den 31. december 2024. Tilskuddet svarer til det samlede ansøgte beløb, og antages at kunne dække lønudgifter og uddannelses- og kursusaktiviteter i projektperioden. 

Hvad laver en borgerrådgiver?

  • En borgerrådgiver kan hjælpe borgere, brugere og virksomheder med at:
  • finde vej til den rette person eller afdeling i kommunen.
  • hjælpe med at forstå afgørelser og breve fra kommunen.
  • vejlede om borgerens rettigheder, når en sag bliver behandlet, fx information om aktindsigt, partshøring, mv.
  • skabe eller genskabe dialog mellem borgeren og administrationen.
  • vejlede om hvilke muligheder borger har for at klage indenfor kommunens rammer og til relevante myndigheder eller klageinstanser samt hjælpe med at formulere en klage.
  • behandle klager over kommunens sagsbehandling og personalets optræden.
  • tage imod og videregive forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og service over for borgerne kan forbedres.

Alle de kommuner, som Kalundborg Kommune grænser op til, har i øvrigt en borgerrådgiverfunktion.

Del