Kommunen river bygninger ned for knapt 1,7 millioner kroner

Kommunen river bygninger ned for knapt 1,7 millioner kroner Børnehuset Møllevang skal nu rives ned efter børn og personale er flyttet til den helt nye institution Buldervang. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En forladt børnehave på Rynkevangen og en gammel ejendom på Holbækvej, begge ejet af Kalundborg Kommune, bliver nu revet ned, Pris knapt. 1,7 mio. kr.

Barakbyggeriet på Rynkevangen, som i mange år har huset Børnehuset Møllevang, står nu tomt og forladt efter at børn og personale er flyttet til den helt nybyggede institution Buldervang, som er bygget bag Stark i Kalundborg.

Økonomiudvalget i Kalundborg Kommune har netop sagt ja til at der gives en udgiftsanlægsbevilling på 1.290.000 kr. til nedrivning af den n u tidligere børnehav, som finansieres af de likvide aktiver.

Der er ca. 645 m2 bygningsmasse og nedrivningsarbejdet forventes påbegyndt 15. november 2021 og afsluttet senest 30. december 2021.

Håndværkertilbuddet på Holbækvej 147, som Kalundborg Kommune tidligere har købt, sammen med andre jordstykker i samme område, skal også rives ned.

Der er ca. 182 m2 bygningsmasse, og det koster op mod 364.000 kr. at rive ned. Beløbet finansieres af kassen oplyser Økonomiudvalget.

Også her begynder nedrivningsarbejdet midt i november og forventes færdigt inden årets udgang.

Del