Kommunen opretter ca. 25 nye jobs

Kalundborg Kommune får brug for en række nye medarbejdere, der kan træde ind i de mange ledige stillinger – omkring 25.

Kommunen opretter ca. 25 nye jobs
Kalundborg Kommune skal fra foråret selv stå for rengøringen i Kommunen. Foto: Colourbox

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune skal fra foråret selv stå for rengøringen i Kommunen. Det betyder, at kommunen får brug for en række nye medarbejdere, der kan træde ind i de mange ledige stillinger – omkring 25.

I november 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen af hjemtage rengøringsopgaven. Rengøringen af de kommunale ejendomme har i omkring 10 år har været udliciteret og i den forbindelse været løst af eksterne aktører. I forbindelse med hjemtagelsen af opgaven skal der etableres en ny kommunal rengøringsenhed. Der gives en orientering om den forventede proces for dette.

Den nye enhed kommer til at hedde Rengøring og vil organisatorisk være en del af afdelingen Vej, Ejendom og Affald. Rengøring etableres i løbet af 2024, og enheden forventes etableret i tre eller fire områder, hvor område syd etableres som det første. Der arbejdes på, at der vil være kommunal rengøring i område syd fra den 2. april 2024. De øvrige områder vil løbende komme på plads inden efteråret 2024.

Rekrutteret af flere omgange

Den daglige ledelse vil blive varetaget af en teamleder, og hvert område vil få en koordinator, som skal stå for den daglig koordinering af rengøringsopgaverne i de enkelte områder, og som hver vil have fælles tværgående funktioner. I hvert område skal der ansættes en række rengøringsassistenter og "flyvere", og der vil som udgangspunkt blive rekrutteret i flere rul. I det første år skal der ansættes forholdsvist mange medarbejdere i løbet af kort tid. Ansættelsesprocesserne i det første år vil derfor være særligt tilrettelagt i samarbejde med 3F og Jobcentret. Det oplyser Kalundborg Kommune.

Informationsmøder

Det er planlagt at afholde informationsmøder i forbindelse med ansættelse til de enkelte områder. På informationsmøderne vil der være en orientering om den nye enhed og om ansættelsesprocesser, og det vil være muligt at få hjælp til at udfylde samtaleskemaer med videre. Når den samlede rengøringsenhed er etableret, vil der være rengøring i langt de fleste kommunale bygninger. Kommunens plejecentre vil fortsat selv varetage rengøringen.

Inden igangsættelsen af kommunal rengøring i område syd den 2. april 2024, vil der henholdsvis være købt og leaset nyt rengøringsudstyr samt etableret lager og vaskeri. Personalet vil i den første uge få kursus og introduktion til blandt andet udstyret. Sideløbende med etableringen af kommunens nye rengøringsenhed, vil kontrakten med den nuværende leverandør blive afviklet etapevis.

Første møde bliver afholdt tirsdag den 5. marts kl. 12-14 i Kultur- og Bevægelsespark Høng. Mødet handler om stillinger i områderne: Høng, Gørlev, Buerup, Kirke Helsinge, Ørslev, Reerslev og Reersø. Der bliver her en kort introduktion til de mange nye stillinger. Der vil ydermere være mulighed for at høre nærmere om stillingerne og få hjælp til at udfylde et ansøgningsskema. Kalundborg Kommune forventer at afholde samtaler allerede i dagene efter.

Man kan også høre mere om stillingerne ved at kontakte leder af Rengøring Mette Eriksen på 21 45 88 26 eller kontakte hende via mail: meer@kalundborg.dk

Del