Kommune gør det lettere for børn og unge at søge hjælp

"Din Side" giver en direkte vej for børn og unge i Kalundborg Kommune til at få kontakt til en børne- og ungerådgivere, når de har brug for hjælp.

Kommune gør det lettere for børn og unge at søge hjælp
Den nye digitale indgang er designet til at gøre det nemmere for børn og unge at søge hjælp og rådgivning i overensstemmelse med loven.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune har taget et proaktivt skridt for at overholde den nyligt indførte 'Barnets Lov' ved at lancere en ny underside - www.kalundborg.dk/dinside "Din Side – til dig som er barn eller ung". Den nye digitale indgang er designet til at gøre det nemmere for børn og unge at søge hjælp og rådgivning i overensstemmelse med loven.

"Din Side" giver en direkte vej for børn og unge i Kalundborg Kommune til at få kontakt til en børne- og ungerådgivere, når de har brug for hjælp.

”Udover kontaktoplysninger til rådgivere tilbyder den nye side oplysende indhold, herunder seks informative kortfilm, der er udviklet for at forklare børn og unge om de forskellige aspekter forbundet med at modtage hjælp og støtte fra kommunen. Målet er at klæde dem bedre på til at forstå deres rettigheder og de processer, der er tale om,” siger Julie Folke Jacobsen chef for Fagcenter for Børn og Familie i Kalundborg Kommune.

Baggrunden for den nye indgang

Skridtet til at udvikle "Din Side" i Kalundborg Kommune er en direkte konsekvens af 'Barnets Lov', der trådte i kraft den 1. januar 2024. I Barnets Lov indgår, at alle danske kommuner den 1. april 2024 skal etablere en direkte digital indgang for børn og unge. Formålet er, at l styrker deres rettigheder og muligheder for at blive hørt i egen sag.

”Din Side” er et vigtigt skridt i at imødekomme de nye lovkrav og forbedre kommunikationen med børn og unge. Ved at gøre det lettere for målgruppen at få adgang til information og støtte, håber vi at kunne tilbyde hurtigere og relevant hjælp til dem, der har behov for det,” uddyber Julie Folke Jacobsen chef for Fagcenter for Børn og Familie i Kalundborg Kommune.

"Din Side" er blot et tiltag fra Kalundborg Kommune forhold til at efterleve 'Barnets Lov' og forpligtelsen til at støtte børn og unge med behov for hjælp via etablering af en mere tilgængelig og forståelig kommunikationskanal.

Del