Kommune giver tilskud til mobil sauna

Klubben bidrager selv med kr. 15.000, - til mobil saunaen. Der skal dog søges tilskud fra andre puljer og i fonde for at skaffe alle pengene til mobil saunaen, hvis budget vil løbe op i kr. 135.000, -

Kommune giver tilskud til mobil sauna
Folkeoplysningsudvalget har besluttet at yde et tilskud på kr. 50.000, - til Vestsjællands Wake og Surf Klub. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Folkeoplysningsudvalget afholdt udvalgsmøde den 21. februar, hvor de besluttede at yde et tilskud på kr. 50.000, - til Vestsjællands Wake og Surf Klub således, at de kan anskaffe sig en mobil sauna tønde, der skal placeres ved Surfsøen i Bregninge.

Klubben bidrager selv med kr. 15.000, - til mobil saunaen. Der skal dog søges tilskud fra andre puljer og i fonde for at skaffe alle pengene til mobil saunaen, hvis budget vil løbe op i kr. 135.000, -

Vestsjællands Wake og Surf Klub har gennem 2022 haft stor glæde af at kunne bruge en midlertidig sauna. Saunaen har muliggjort vandaktiviteter i forårs- og efterårsmånederne, dannet ramme om børneholdets juleafslutning og skabt en god ekstra ramme om aktiviteter. Da klubben ikke har et opvarmet klubhus, er saunaen eneste mulighed for at få varmen og dermed central for at kunne fortsætte med at udvikle tilbuddene.

Alle skal have muligheden

Saunaen er central for klubbens 55 medlemmer og de mange jævnlige gæster af området og unge tilknyttet UNG Kalundborgs vand og outdoor klub. Videre afholdes der i 2022 to nationale events sammen med DVWF og SURF og SUP Danmark. Klubbens målsætning er, at demokratisere vandaktiviteter, wakeboarding og surfing ved at give positive og anerkendende oplevelser på vand og forsøge at fjerne økonomiske og sociale barrierer. Alle skal have mulighed for at få relation til det vand, der er så meget af i Kalundborg Kommune. Saunaen muliggør, at mange flere vil komme på vandet uden for sommermånederne. 

Klubben har i 2023 tre børnehold og der er en ugentlig ungeklub-dag. Hertil kommer træning og events for seniorer, samt mulige samarbejder med lokale skoler og ungdomsklubber. De mange forsøg og aktiviter, der er sat i gang, har vist betydningen af positive fællesskaber omkring vand og skabt en bæredygtig klub, der åbner for frilufts- og vandaktiviter. I klubben er der flere som er aktive surfere, derfor vil det være interessant på sigt at lave flere aktiviter ved kysten. Derfor er saunaens mobilitet vigtig.

Særlig fokus på børn og unge

Klubben har særligt fokus på børn og unge. Der er træning og events for børn i alderen 5 - 12 år. Ved disse træninger er forældrene aktivt med, og her spiller saunaen en særlig samlende funktion både for kolde børn og gode samtaler. Ungemålgruppen 13-18 varetages af UNG Kalundborg, der driver en outdoor ungeklub på stedet en gang om ugen. Der er en banelejekontrakt mellem VWSK og UNG Kalundborg, der sikrer unge en hel dag om ugen og flere weekenddage. Også her vil saunaen være central for aktiviteterne.

Derudover vil der være senior træninger, mulighed for reelt at starte vinterbader- og sauna fællesskaber for alle over 18 år. Det er i denne gruppe, hvor der findes engagerede frivillige, der kan være med til at skabe yderligere aktivitet omkring vand friluftsliv. 

Forventer flere medlemmer

Klubben forventer, at foreningen i 2023 registrere mellem 100 og 300 medlemmer. Hertil kommer muligheden for at deltage i events og åbne dage og drop in aktiviteter. Der forventes omkring 100 sauna dage med 4 til 30 brugere pr. dag.

Saunaen vil blive drevet og vedligeholdt af Vestsjællands Wake og Surf Klub. VWSK har brugsaftale med Kulturforeningen Amfi, som er forpagter af området og aktivt vedligeholder og udvikler området. UNG Kalundborg driver aktiviteter for unge og sikrer stabile vand og outdoor aktiviteter samt medarbejdere med fokus på ungegruppen 13-28. 

Klubben ønsker en mobil sauna i tilfælde af mulighed for aktivitet/event ved kyst eller ved ændringer i området, der gør det mere hensigtsmæssigt, at opstille den et andet sted. Der laves inddækning og passende uderum omkring saunaen. Særligt er det vandsportsholdende og de frivillige omkring disse, der sikrer driften, men der vil også være instruktører og værter, der vil holde åbent i klubben mod et honorarer. Dette øger muligheden for at gæster, mod en egenbetaling, kan få adgang til sauna og vandaktiviteter på dagsbasis. Herved vil klubben sikre, at så mange som muligt for adgang til vandsports aktiviteter, uden at det slider for meget på klubbens frivillige kræfter.

Del