Kommunalbestyrelsen står sammen om budget 2023-2026

Kalundborg Kommune vil også i 2023 have den laveste personskat blandt kommunerne i region Sjælland, og kommunes gæld er hastigt faldende de kommende år.

Kommunalbestyrelsen står sammen om budget 2023-2026

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune er enige om et forslag til de kommende års budget. Alle 9 partier og lister har bidraget til forliget i en konstruktiv og åben dialog, skriver partierne i en pressemeddelelse.

Det er velkendt, at Kalundborg Kommune er godt økonomisk polstret, grundet en meget positiv ud- vikling i erhvervslivet og nu også på uddannelses- og forskningsområdet. Samtidig har kommunen været bevidste om, at en sikker økonomistyring er grundlaget for fortsat udvikling.

Kalundborg Kommune vil også i 2023 have den laveste personskat blandt kommunerne i region Sjælland, og kommunes gæld er hastigt faldende de kommende år.

”Vi er i en tid, hvor kommunerne generelt er blevet pålagt at dæmpe udgiftsudviklingen på både den løbende drift og anlægsinvesteringerne. Dette har også påvirket budgetlægningen for Kalundborg Kommune i år,” står der i pressemeddelelsen.

De kommunale serviceudgifter 

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 giver Kalundborg Kommune mulighed for at løfte serviceudgifterne med 11 mio. kr. Dette beløb er dog slet ikke nok til at rumme de udfordringer, kommunen står over for. Derfor har kommunalbestyrelsen måtte finde nogle reduktioner i budgettet, så man stadig kan levere den service til vores borgere, de kender i dag.

Der bliver stadig flere og flere ældre og handicappede borgere samt børn- og unge med særlige behov i Kalundborg Kommune. Disse grupper har kommunalbestyrelsen valgt at prioritere i budgetlægningen. Derfor er der til næste år bevilget 23,1 mio. kr. til voksen/specialområdet, 13 mio. kr. til ældre- og sundheds- området samt godt 3,4 mio. kr. ekstra til inklusionscentre og specialinstitutioner.

Budgetreduktionerne finder politikerne hovedsageligt ved at spænde livremmen ind på det administrative område, holde flere virtuelle møder, spare på kørsel, skrue ned for gadebelysning mv.

Kalundborg Kommune er også ramt af prisstigningerne på energi, men ikke helt så slemt som mange andre kommuner, da kommunen har en stor dækning med fjernvarme, og allerede har en god energieffektivitet. Dette er også med til at finansiere de store merudgifter.

I lyset af de økonomiske udfordringer, er det småt med nye initiativer på den kommunale service. Dog er der for vores børn afsat 0,5 mio. kr. til en tidlig indsats, knapt 1 mio. kr. over de to næste år til kulturinitiativer for børn samt en målretning af inklusionsmidler til skoler i tilsyn. Derudover er der jf. sidste års budgetaftale afsat ekstra 2,8 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer allerede fra 2023.

Ældreområdets udviklingspulje er permanent forhøjet med 0,7 mio. kr. og skal fremover også rumme kulturinitiativer for ældre.

”Endelig er det værd at nævne, at vi har sikret de ældre og udsatte mod ekstraordinære prisstigninger på mad leveret fra kommunen,” skriver politikerne.

Investeringsplan for de næste fire år 

Selvom investeringsmulighederne i 2023 er reduceret, så har politikerne på anlægsområdet haft mulighed for at sætte en række initiativer i gang. Dette skyldes, at den tidligere kommunalbestyrelse havde reserveret et større beløb til nye initiativer. Den nye kommunalbestyrelse har nu i fællesskab udmøntet en større del af disse reserver for de næste fire år.

”Jeg er rigtig glad for, at vi her til det første budget i den nye valgperiode, har kunne samle alle kommunalbestyrelsens partier og lister. Det sender et godt signal, at vi står sammen om prioriteringerne," siger borgmester Martin Damm (V) og fortsætter,

"Af konkrete initiativer vil jeg fremhæve tre ting. For det første har vi fundet midler til endnu en ny runde få-det-fikset til vores lokalsamfund. For det andet får vi asfalteret Reersøstien, lavet kystsikring og renoveret Reersøhuset. Endelig får vi afsat midler til en svømmehal i Gørlev, så også borgerne i den sydlige del af kommunen kan få et tidssvarende tilbud.”

Del