Kommunalbestyrelsen har indflydelse på om der gives tilladelse til svinefabrik.

Læserbrev:

Kommunalbestyrelsen har indflydelse på om der gives tilladelse til svinefabrik!

Sidst på efteråret 2020 fik vi at vide, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg ikke har indflydelse på om der kan gives tilladelse til opførelsen af en svinefabrik mellem Føllenslev og Havnsø i et naturfølsomt område og tæt på sommerhusområderne.

Vi fik også at vide, at kommunalbestyrelsen ikke har mulighed for at gøre indsigelse selvom det vil medføre tung trafik med store lastbiler ind gennem Føllenslevs smalle vej og op forbi Firhøjskolen, hvor børnene skal cykle til og fra skole. Vi fik at vide, at sådan er lovgivningen.

Vi inviterede Zenia Stampe, ordfører fra Radikale Venstre på besøg.

Efterfølgende stillede hun er række spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin, og nu foreligger der interessante svar på de stillede spørgsmål. Et af spørgsmålene var: ”Kan en kommunalbestyrelse ikke tage hensyn til tung transport gennem små landsbysamfund og forbi lokale folkeskoler i forbindelse med behandling af ansøgninger til udvidelse af husdyrbrug?”

Miljøministerens svar er: Af Miljøstyrelsens vejledning på området fremgår følgende: ”Hvis kørsel forbundet med husdyrbruget medfører væsentligt øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet (fx mange transporter igennem landsbyområder m.v.), og hvis disse gener ikke kan afhjælpes ved valg af alternative til- og frakørselsforhold, kan det indgå i overvejelserne, hvorvidt kommunalbestyrelsen skal meddele afslag.”

Så derfor: Kommunalbestyrelsen i Kalundborg skal rent faktisk… ”vurdere, om der er væsentlig påvirkning som følge af væsentligt øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet og kan efter omstændighederne meddele afslag på en ansøgning om etablering eller udvidelse af husdyrbrug, hvis generne ikke kan afhjælpes.”

Det var derfor ikke sandt når vi fik at vide at kommunalbestyrelsen i Kalundborg ikke har nogen indflydelse. Tilladelsen til byggeriet er ikke kun en administrativ opgave, det skal være et punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden!

Vi må derfor forvente at kommunalbestyrelsen i Kalundborg forholder sig til Miljøministerens svar.

Vil flertallet i kommunalbestyrelsen lytte til lokalbefolkningen i området? Det kunne evt. ske gennem en beslutning om at Egemarke Gods skal anlægge en vej som forbinder Egemarke Gods med den ejendom, hvor byggeriet ønskes opført.

På den måde vil den tunge trafik gå udenom Føllenslev og Firhøjskolen! Det er jo kommunen, der ansvaret for både sikker skolevej og sikre lokale bymiljøer.

Hans Munk og Mette Hvid Brockmann

Radikale Venstre i Kalundborg

Del