Kommunalbestyrelse er uenige om skole

Stor uenighed i kommunalbestyrelsen om Løve-Ørslev Skole i forbindelse med en sammenlægning samt, hvorvidt man bør stoppe arbejdet med et nyt tag til Løve Skole grundet bekymring for indeklimaet.

Kommunalbestyrelse er uenige om skole
Modelfoto: Colourbox

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Kommunalbestyrelsesmødet onsdag var Løve-Ørslev Skole på dagsordenen. Der skulle nemlig træffes beslutning om, hvorvidt man ville imødekomme henvendelse fra Løve-Ørslevs skolebestyrelse angående sammenlægning af de to skoler. Ligeledes var der stor debat om, hvorvidt arbejdet med at udskifte taget på Løve Skole skal standes midlertidig.

Løve-Ørslev Skole er blevet drøftet på Børne-Familieudvalgets møde den 12. juni, og her besluttede fire ud af fem partier, at man gerne ville se nærmere på skolernes forhold før, at man traf en endelig beslutning. Men et mindretal bestående af Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Thomas Pedersen (V) ønskede ikke at udskyde forslaget, og Thomas Pedersen ønskede i medfør af standsningsretten, at sagen blev videresendt til Kommunalbestyrelsens afgørelse, hvilket den gjorde onsdag.

Det hele drejer sig om, at skolebestyrelsen for Løve-Ørslev Skole har henvendt sig til Kommunalbestyrelsen den 24. april med anmodning om at sammenlægge Løve-Ørslev Skoles to matrikler på én matrikel fra skoleåret 2025/2026. På Løve-Ørslev Skole var der pr. 26. april 66 elever. De 45 elever går i indskolingen (0.-3. klasse) på Ørslev Skole, og de 21 elever går på mellemtrinnet (4.-6. klasse) på Løve Skole.

For Økonomiudvalgets anbefaling (den 19. juni) om at følge administrationens indstilling inkl. de økonomiske konsekvenser stemte 21 (A, B, O, V, Kalundborg-listen). Imod stemte 6 (C, F, Ø og Frit Borgerligt Fællesskab). C, F, Ø og Frit Borgerligt Fællesskab stemte imod og begrundede deres valg med, at der er stor respekt for skolebestyrelsens henvendelse, men at man vurderer, at man bør have et bedre beslutningsgrundlag mht. skolens fysiske tilstand, for at træffe en ansvarlig beslutning. Økonomiudvalgets anbefaling blev altså godkendt. Onsdag blev der så på Kommunalbestyrelsesmødet stillet forslag om, at sagen behandles på mødet. For forslaget stemte 15 (Kalundborg-listen, B, O og V). Imod forslaget stemte 12 (A, C, F, Ø og Frit Borgerligt Fællesskab). Sagen blev derfor behandlet i går - og stemt igennem.

Bekymret for indeklima

På kommunalbestyrelsesmødet lagde Jesper Wienmann Hansen (C) ud med at sige: “Der bliver tilsyneladende ved med at dukke nogle oplysninger op i forbindelse med den her flytning, som vi mener, at vi skal tage stilling til, inden vi giver en tilladelse. Jeg forstår udemærket skolebestyrelsens motivering, og det ser jo, isoleret set, meget fint ud, men vi har jo også, som et flertal i kommunalbestyrelsen, bedt om en redegørelse for, hvordan bygningernes tilstand er på vores skoler. Og det der kommer frem, lidt tilfældigt, er, at der er truffet en beslutning om at lægge et nyt tag på Løve Skole. Det gør, i hvert flertallet i udvalget, lidt bekymrede for, om der så kunne være andre problemer også. Der er jo også rigtig god tid til at tildele dem overflytningen, så jeg forstår egentlig ikke helt hastværket. Der er jo også kommet ny oplysning på sagen i dag, og det er, at skolelederen på Løve-Ørslev Skole har valgt at søge job et andet sted…Jeg synes, der er så mange ting, som jeg gerne vil have belyst meget bedre. Derfor opfodrer jeg klart kommunalbestyrelsen til, i dag, at sende den her anmodning  tilbage til fornyet behandling i Børne- og Familieudvalget,” sagde han.

Henriette Ergemann (Frit Borgerligt Fællesskab) var enig i, at sagen bør sendes tilbage til Børne- Familieudvalget, ligeså meldte Nikolaj Lykke Vad og Tina Beck-Nilsson(A) ud, at det var man i Socialdemokratiet enig i.

Thomas Malthesen Hiort (SF) stemte også i, og sagde: “Det er hul I taget, og det har der været i lang tid på den skole. Hvad er følgeskaderne så? Det er man nødt til at finde ud af. Selvfølgelig er det vigtigt at finde ud af skolens fysiske tilstand. Lige om lidt kommer den her rapport - eller gennemgang - af de fysiske forhold på skolerne. Hvorfor ikke af vente og se, hvad der står om tilstanden, og så kan det være, at der er nogle grimme ting i forhold til, at der har været fugt gennem taget i en længere periode. Selvfølgelig skal vi da afvente det. Det har da ikke noget at gøre med, at man ikke respekterer skolebestyrelsen.”

Gunver Jensen (Kalundborg Listen) mente derimod, at kommunalbestyrelsen selvfølgelig skulle behandle sagen nu: “…, fordi vi ved jo udemærket godt, at det der gør, at vi kan lave en god skole, det er, at der er trivsel, faglighed og relationer. Vi skal også tænke på, hvordan bygningerne ser ud, men det er to forskellige diskussioner…”

Gitte Johansen fra Venstre tilføjede: “…Hos Venstre vil man gerne, at beslutningerne ligger lokalt hos skolen… Vi skal tage dem alvorligt, det er dem, der kender eleverne bedst. Selvfølgelig skal vi slå dem sammen.” Hun sagde ydermere, at hun ikke forstod, hvorfor nogle ønskede at vente og ville vente på en bygningsrapport.

Niels Erik Danielsen (Enh.) mente derimod også, at man burde sende sagen tilbage til udvalget for at få et bedre grundlag at træffe en beslutning ud fra.

Det handler om ansvarlighed og rettidig omhu

Jesper Wienmann Hansen supplerede til slut: “Det lyder som om, at vi ikke tager hensyn til børnene, det er da netop det, vi gør. Det er da derfor, ar vi vil afvente og se en analyse på, hvordan bygningstilstanden er. Jeg vil da ikke forsvare at sende flere børn over på en skole, hvis der er nogle sundhedsskadelige indeklima problemer. Og vi har jo god tid, jeg savner et godt argument for, hvorfor det skal hastes igennem på den her måde.”

Henriette Ergemann tilføjede: “Det her er et spørgsmål om, at vi siger, at vi gerne vil sende den tilbage til behandling. Det er ikke et spørgsmål om, at vi siger, at det er den forkerte beslutning. Jeg mener bare ikke, at vi, på nuværende tidspunkt, er i stand til at vurdere, om det er den rigtige beslutning…Hvad hvis der er skimmelsvamp i væggene, er det så forsvarligt at føre 45 elever mere herover?... Jeg kunne også godt tænke mig, at vi, i Børne- og Familieudvalget, havde haft tid til at have en dialog med de her mennesker. Vi er jo ikke sikre på, at alle synes, at det er en god ide. Hvad hvis det betyder, at 20 forældre vælger at flytte deres børn på en helt anden skole fx?... Så har vi 45 elever på en skole, hvor vi måske skal bruge 5-7 mio. kr. på at renovere. Det ved vi jo ikke. Det handler også om at vise noget ansvarlighed. Noget rettidig omhu.”

Stillede forslag om standse udskiftning af tag for en tid

Frit Borgerligt Fællesskab har ydermere sendt Initiativsretsforslag angående anlægsinvestering i nyt tag på Løve skole: “I forbindelse med, at administrationen har iværksat udskiftning af tag på Løve skole for 2,3 mio. uden godkendelse fra Teknik og Miljøudvalget. Det er endnu ikke undersøgt om et tag der siges at være utæt over det hele, har forsaget yderligere ødelæggelser og eventuelt skimmelsvamp. Henset til at kommunalbestyrelsen skal drøfte den samlede skolebygningsmasse på økonomiseminaret, og at Børn og Familieudvalget har standset processen med sammenlægning af Løve og Ørslev skoler med henvisning til den forestående evaluering. Det foreslås derfor at udskiftningen af taget standses til efter økonomiseminaret,” lød det fra Tonny Voldby Pedersen (Frit Borgerligt Fællesskab).

For forslaget fra Frit Borgerligt Fællesskab stemte 12 (A, F, C, Frit Borgerligt Fællesskab og Jonas Henriksen (Kalundborg-listen)). Imod stemte 15 (B, O, V og Gunver Jensen (Kalundborg-listen)). Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

Del