Kødannelse måske årsag til færdselsuheld

Afspærringen af Høng Landevej medførte kødannelse på begge sider af afspærringen, hvilket kan have været medvirkende årsag til endnu et færdselsuheld på vejen,

Kødannelse måske årsag til færdselsuheld
Fem biler kørte sammen på Høng Landevej i forbindelse med, at en særtransport havde påkørt en jernbanebro. Foto: Jokum Tord Larsen

Af Jens Nielsen 

Midt- og Vestsjællands Politi har nu nyt i sagen fra Høng Landevej tirsdag aften, hvor først en særtransport påkørte en jernbanebro og efterfølgende skete et færdselsuheld hvor fem biler kørte sammen.

Tirsdag eftermiddag kl. 16.41 rykkede redningsberedskabet og politiet ud til en ulykke på Høng Landevej, hvor en jernbanebro var blevet påkørt af en særtransport med en stor maskine på ladet.

Det viste sig, at det pågældende sættevogntog var standset lidt syd for jernbanebroen, da den 50-årige mandlige lastbilchauffør ikke umiddelbart kunne køre længere på grund af flere ødelagte dæk.

Togdriften på jernbanebroen blev midlertidigt indstillet, mens sagkyndige undersøgte jernbanebroen nærmere. Broen havde fået tydelige skader, og to armeringsjerndragere var blevet revet over som følge af påkørslen, ligesom betonstykker lå kørebanen.

Trafikken ad Høng Landevej blev også indstillet, mens politiet med både en bilinspektør og sagkyndige fra Tungvognscenter Øst foretog undersøgelser af uheldsstedet, sættevognstoget og godset på den. Undersøgelserne af off-shore-godset vil foregå i nogen tid endnu for at få klarlagt, om godsets dimensioner på sættevognen kan have forandret sig under kørslen, således at passage under jernbanen reelt ikke var muligt.

Lastbilen kørte ad Høng Landevej mod syd, da påkørslen af jernbanebroen skete, og to fastsurringskæder ved godset sprang. Det 30 tons tunge gods forblev på sættevognen, der med fladtrykte dæk fortsatte ind under broen, indtil vogntoget måtte standse lidt syd herfor. Ingen modkørende trafikanter passerede broen på uheldstidspunktet, hvorfor ingen andre har været i konkret fare.

Togdriften blev genoptaget senere på aftenen, da sagkyndige havde vurderet, at der ikke ville være fare ved fortsat togdrift over den påkørte bro.

Fem biler i færdselsuheld

Afspærringen af Høng Landevej medførte kødannelse på begge sider af afspærringen, hvilket kan have været medvirkende årsag til endnu et færdselsuheld på vejen, men nord for den påkørte bro.

Kl. 18.32 fik politiet nemlig via alarmcentralen melding om et sammenstød, hvor fem køretøjer var involveret, og at ambulancepersonale var sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 25-årig mand fra Gørlev som fører, af en varebil var kørt i en varebil ad Høng Landevej mod syd, da han for sent opdagede, at de forankørende var standset som følge af kø på grund af det tidligere færdselsuheld.

Den 25-årige kørte derfor ind i en personbil med en 18-årig mand fra Gørlev bag rattet. Hans bil blev skubbet frem i en tredje bilist, hvis bil blev skubbet frem og ramte en fjerde, der ramte bagenden af en femte bilist.

Både den 18-årige og den 25-årige blev i ambulancer bragt til et sygehus, hvor de begge blev indlagt til observation for eventuelle personskader, herunder knoglebrud.

Det lokale redningsberedskab sørgede for opsamling af udstrømmende væsker fra de involverede køretøjer, og oprydningen samt politiets arbejde var færdigt kl. ca. 21.30.

Del