Klubhus ødelagt for flere mio. kr.

"Jeg tror, at vi skal finde minimum 300.000 kr. for at kunne betale vores regninger..."

Klubhus ødelagt for flere mio. kr.
Tissø Roklub har været hårdt ramt af både meget forhøjet vandstand og derefter ødelæggelser af stormen Rolf. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På dagsordenen til Folkeoplysningsudvalgsmødet den 14. maj er et af punkterne Tissø Roklub, der søger om tilskud på 51.750 kr. til reparation af deres klubfaciliteter efter oversvømmelse.

Tissø Roklub har været hårdt ramt af både meget forhøjet vandstand og derefter ødelæggelser af stormen Rolf. Vandstanden er nu faldet ca. 25 cm, og klubhuset er nu fri for vand. Men der er store ødelæggelser.Folkeoplysningsudvalget besluttede faktisk allerede på deres møde den 12. marts at bevilge tilskuddet uden for dagsorden. Men der er nu kommet yderligere oplysninger i ansøgningen, som udvalget skal drøfte. 

Forsikring forlanger, at der handles med det samme

Foreningen har haft Skadesservice til at se på skaderne efter den forhøjede vandstand. Klubhuset har været oversvømmet i ca. 4 uger. Skadesservice har givet tilbud på, hvad der skulle gøres her og nu for at redde klubben, og derfor søgte foreningen Folkeoplysningsudvalget om 51.750 kr. Forsikringen forlangte nemlig, at foreningen omgående fik det gjort, og de havde derfor brug for penge til disse udgifter her og nu. Efterfølgende er foreningen blevet godkendt af Naturskaderådet til erstatning, som vil dække beløbet fra Skadesservice, som i mellemtiden er vokset til kr. 150.000 kr., da skaderne er langt større end først antaget.

“Grunden til, at udvalget bevilligede pengene nu og her, var fordi forsikringen ville, at vi skulle handle med det samme, og vi havde ingen penge. Derfor bevilligede de dengang pengene – de godt 51.000, som skadeservice havde sagt, at det ville koste at komme i gang. I mellemtiden sker der så det, at Tissø Roklub bliver godkendt af Naturskaderådet, og de vil betale i forbindelse med skaderne. Men vi har anmodet kommunen om at måtte beholde pengene, da foreningen har mange ekstra udgifter, vi skal betale for, i forbindelse med både den høje vandstand og stormen, og der er ingen fonde, man kan søge,” fortæller Lis Bay, der er rochef i Tissø Roklub.

Udgifterne løber op i et par mio. kr.

Ifølge loven er der er en selvrisiko på 14% af alt, hvad der bliver lavet, Tissø Roklub kommer derfor til at mangle en del penge. Foreningen skal selv lægge ud for løbende regninger indtil, at der er en samlet pris på alt. Foreningen skal også selv betale for at få flyttet og opbevaret alt fra deres motionsrum, værksted og kontor, da håndværkerne ellers ikke kan komme til. Foreningen har allerede betalt for reparationer af porte, samt afmontering og demontering af varmepumper, og inden længe er der en strømregning og regning fra Skadesservice.

Foreningen forventer, at det samlede beløb for reparationerne løber op i et par millioner kroner, hvoraf foreningen altså selv skal betale 14 %.

Tissø Roklub er derfor nødt til at spørge forskellige virksomheder om hjælp, da foreningen ikke kan klare det alene.

“Vi må i gang med at finde pengene. Heldigvis blev vi jo også prikket af Lions, og fik 25.000 kr., og det varmer. Det er fedt, når man ikke har bedt om det, og så er der nogen, der tænker på os, det er vi meget taknemmelige for. Men da vi har mange regninger, der skal betales løbende, og vi ingen penge får fra Naturskaderådet før end, at alt er opgjort, har vi brug for hjælp løbende, og jeg tror, at vi skal finde minimum 300.000 kr. for at kunne betale vores regninger, da vi jo står med en del af regningen selv, og vi håber da, at kommunen fortsat vil hjælpe os,” siger Lis Bay, og fortsætter: “Vi gør selvfølgelig også selv en masse andre ting, bl.a. har vi nedsat en lille gruppe, der arbejder meget intens på at finde ud af, hvordan man kan fremtidssikre roklubben.”

Del