Klosterparken.

Læserbrev: Klosterparken

Hanne Olesens begejstring ved Borgermødet, d. 11/8-21, omkring det nye byggeri i Klosterparken ville ingen ende tage. Blot kniber det mig  meget, at følge denne begejstring! Hvem ønsker at flytte ind i dette 8 punkts byggeri, som planlagt, er placeret i den nordøstlige del af Klosterparken med fri passage mellem husene og åbenbart uden afgrænset område for beboerne. Med planerne om de grønne parkeringspladser, som jo kun kan ligge i Klosterparken, må dette indebære yderligere et indhug i parken på ca. 1500 kvadratmeter. Dette beregnet på 1 bil pr lejlighed! Al parkering i det grønne er naturligt forbundet med en mængde uundgåelige ekskrementer fra fugle, hele året og mængder af af visne blade gennem efteråret, med dette senarie sættes der hurtigt en stopper for det attraktive ved disse grønne parkeringspladser. Forventelig vil kravet fra de nye beboere hurtig være et overbygget garageanlæg med x-antal ladestationer til den kommende elbilpark.

En bekymrende oplevelse var det at opleve formanden for TMU: Jacob Beck Jensen optræde som leder og ordstyrer for et mangelfuldt projekt, der emmede af en utilstrækkeligt plan for løsning af de trafikale problemer i projektet, således, at de dagligt berørte borgere kunne få et overblik over hvad de havde i vente. Derudover besvarede, eller undlod Jacob Beck Jensen kategorisk og på arrogant vis, at imødekomme spørgernes spørgsmål, med et: "jeg er ikke enig"! Underskriftsindsamlingen på knap 1500 underskrifter, indsamlet i Vor frue Sogn fik samme kommentar! Det vigtige spørgsmålet om, hvor bindende aftalen med AP Pension er og om man kunne komme ud af aftalen igen, var der heller ingen svar eller kommentar til. Hvor står vi som borgere, var vi indkaldt til borgermøde, hvor bindende aftaler var i hus, eller kan vi forvente at projektet bliver genovervejet i byrådet, efter mange berørte borgeres holdninger er tydeliggjort?

Klosterparken må ikke skamferes! Få i stedet en havearkitekt til at indtænke hyggekroge med beplantning, borde og bænke, gøre det til et eftertragtet udflugtsmål for borgere og turister. Tag også fortællingen om Johan Thomas Lundbye med, så hans vandring ikke bliver forgæves. Derudover hører også fortællingen om Kalundborg Slot, Folen og Fars Hat. Vi har så store kulturhistoriske værdier, som ikke må ødelægges.

Lis Dannenberg

Vestre Havnevej 16, Kalundborg

Del