Klosterparken - byudvikling eller byafvikling?.

Læserbrev: Klosterparken - byudvikling eller byafvikling?

Da vi som medlemmer af kommunalbestyrelsen sidste år blev præsenteret for et forslag til udvikling af bymidten, skal vi ikke benægte, at vi var både interesserede og imponeret.

Interesserede fordi der ellers ikke er sket megen byudvikling i selve Kalundborg by de senere år, og at det der har været, mest er udvikling af industrien og ikke af områder hvor borgerne bor og lever.

Kalundborg by er på mange måder en god by - men det er også en “død” by, hvor der ikke er meget liv, så snart vi nærmer os forretningernes lukketid.

Uddannelse og Campus:

Til gengæld har det de senere år været muligt at etablere flere uddannelsesmuligheder i Kalundborg, hvilket vi ser som en stort aktiv for såvel vores unge, vores virksomheder og vores borgere.

Når man skal uddannelses på højt niveau, er der også brug for et sted de kan være, og så var det jo fint, at AP-Pension og Novo Nordisk tilbød at etablere et Campus til de unge studerende. Det er vi vældig taknemmelige over, for uden deres hjælp, var det nok ikke blevet til noget.

I andre universitetetsbyer er det andre virksomheder der har doneret penge til universiteter, så det behøver der sådan set ikke være noget odiøst i.

Boliger:

Kalundborg by mangler lejeboliger, så også vi blev begejstrede over udsigten til, at der bliver flere muligheder i det nære by-område.

Vi blev præsenteret for forslag, dels fra AP-Pension og dels de visioner som Museet har for udvikling af den historiske del af Kalundborg - og byen har heldigvis en stor og prægtig historie, som det er værd at udstille- og fremstille meget mere tydeligt.

Vi var begejstrede - og vi glædede os til at borgerne blev indviet i fortællingen og forventede, at de også lod sig begejstre.

De indledende møder indtil borgermødet i april var lukkede møder - det betyder at kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke må omtale det - heller ikke til deres nærmeste bagland. Dét har vi naturligvis overholdt - dét er man forpligtet til.

Derfor kunne vi - og vores øvrige S-kolleger i KB ikke diskutere det med nogen, og heller ikke få kvalificeret vores holdninger og meninger ift hvad borgerne ønsker.

Set ud fra tidslinjen og at den endelige beslutning først skal tages i oktober i år, var vi fortrøstningsfulde om, at vi kan tage et andet standpunkt, når borgerne og høringssvarene foreligger - og at alle i Kommunalbestyrelsen vil tage høringssvarene alvorligt.

Dét håber vi stadig er tilfældet.

Processen:

Vores eneste forklaring er, at processen har været alt for lukket. Der har været alt for lidt borgerinddragelse, og dén borgerinddragelse der er lige nu, er kommet alt for sent, og er på et alt for spinkelt grundlag.

Det kan være vores egen uvidenhed - det kan også bla. være fordi mange af møderne er blevet holdt virtuelt, hvilket ikke altid får alle nuancer med, eller at orienteringen mellem styregruppen og KB ikke har været optimal.

Nu er vi i den situation, at der er en del borgere, som faktisk ikke ønsker dette byggeri, hvilket vi slet ikke havde forudset. Vi havde en forventning om, at borgerne ville se det som en mulighed for at få byen by-udviklet, i stedet for som en by-afvikling.

Så kan man (måske med rette) påstå at vi ikke er i synk med borgerne - men på mange måder, mener vi faktisk stadig, at selve projektet er et godt projekt, og at vi har brug for nyt byggeri - også i midtbyen.

Men - skal det nødvendigvis ligge lige præcis dér, hvor det er planlagt?

Det ser desværre ud til, at der er et relativt stort flertal for, at sådan skal det forsat være.

Hvad er læren af dette?

Hvad kan vi lære af denne situation - for lære af sådan noget skal vi naturligvis:

  • Samskabelsespolitik skal indføres i Kalundborg, og bruges i vid udstrækning.
  • Beslutninger som vedrører borgerne,  skal ikke udelukkende tages på lukkede møder.
  • Byudvikling skal fremlægges for borgerne på et langt tidligere tidspunkt, så borgerne høres og inddrages.
  • Ikke alle borgere kan være lige tilfredse med alle beslutninger, fordi borgere er lige så forskellige som politikere og alle andre - men vi kan gøre forsøget.
  • Byudvikling skal fremadrettet ske efter en større planlægning on hvad vi vil med vores by - ikke som tilfældig knopskydning, alt efter hvem der byder ind med hvad - uanset om det er bygning af ny boliger eller virksomheder der vil etablere sig eller udvide.
  • Politiske beslutninger skal tages på et sagligt grundlag og ikke ud fra følelser - for vi har alle forskellige følelser for forskellige tiltag, så her vil vi desværre aldrig blive enige

Vi hverken kan eller vil undskylde for de beslutninger, vi har været med til at tage - dem  må vi  tage ansvar for - men vi kan garantere for, at vi fremadrettet vil arbejde for, at der kommer langt mere borgerinddragelse i Kalundborg Kommune, hvis vi får mulighed for at påvirke det fremadrettet.

Lars Kure Mortensen                                                     Kirsten Rask

Medlem af Kommunalbestyrelsen (A) og                         Medlem af Kommunalbestyrelsen (A)

Formand for Socialdemokratiet i Kalundborg

Del