Klosterparken: Ankestyrelsen har svaret

Klosterparken: Ankestyrelsen har svaret Ankestyrelsen har svaret i sagen om byggeriet i Klosterparken i Kalundborg. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Niels Erik Danielsen, der sidder i Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Kalundborg, har sendt sagen om byggeriet i Klosterparken til Ankestyrelsen, idet han kritiserer Kalundborg Kommunes aftale med AP Pension. Men Ankestyrelsen finder ikke grundlag for at gå videre med sagen.

Tilbage i juli sendte kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Niels Erik Danielsen, sagen om byggeriet i Klosterparken i Kalundborg til Ankestyrelsen, idet han mente, at Ankestyrelsens samtykke om aftalen mellem Kalundborg Kommune og AP Pension var givet på et fejlagtig grundlag. Det mener Ankestyrelsen imidlertid ikke, og de går ikke videre med sagen. De skriver bl.a. i brevet til Niels Erik Danielsen (Kalundborg Kommune har modtaget kopi):

”Du har den 22. juli 2021 bl.a. oplyst, at kommunalbestyrelsen har behandlet en sag om salg af en række kommunale ejendomme til AP Ejendomme A/S for lukkede døre. Du har også oplyst, at der ikke er referat fra et temamøde i kommunalbestyrelsen og et møde i en styregruppe. Du har den 17. august 2021 bl.a. anført, at Ankestyrelsens samtykke af 10. maj 2021 til, at Kalundborg Kommune kan sælge en række kommunale ejendomme til AP Ejendomme A/S uden offentligt udbud er givet på et fejlagtigt grundlag. Konklusion: Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag. Vi gør derfor ikke mere i sagen.”

Del