Klosterpark Projektet.

Læserbrev: Klosterpark Projektet

Jeg har indtil nu forholdt mig meget passivt til dette projekt, da jeg ikke har haft nok kendskab til det.

Jeg troede, at efter dagens initiativ d. 27. juli 2021 kl. 17 ville blive klogere på Nej/Ja siden.

Jeg mødte derfor op men en forventning om at, jeg ville blive bedre belyst på sagen. Vi startede med at få en historie time om hvordan og hvad man havde fundet ved diverse udgravninger ved Kaalund Kloster, og hvordan man ville være bange for at man ville ødelægge den gamle historiske del af Kalundborg, som man håber, kan komme på Unescos liste Altså Højbyen. Her ligger både hallen og gymnasiet imellem det område hvor der muligvis skal bygges ved hjælp fra AP Pension, Så denne del af Nej sigernes historie time, havde intent med det projekt at gøre, men man bliver da klogere på historien.

Da vi kom til det sagen, drejede sig om, havde man ikke gjort sig den ulejlighed at sætte mærkning op så man kunne se hvor de bygninger skal ligge, man holdt til den store plakat der er sat op af kommunen. Jeg hørte flere tale om at de savnede noget mere synlighed over hvor bygningerne skal ligge, Der var flere der havde forventet at vi skulle gå en tur rundt i det område der er tale om og ikke kun stå ved plakaten og høre talen.

Så min opfattelse af projektet efter i aften er:

Man vil fortsat have meget park at bolter sig på, man vil kunne få mere liv i byen efter kl. 16, muligvis vil endda flere butikker vælge vores efterhånden tomme gågade.

Ja det vil koste nogle Træer og det vil ødelægge noget af udsigten fra de bygninger der ligger hen mod Munkesøen, men efter min gåtur virker det ikke som om at det er meget af udsigten det vil tage, da man er nødt til at grave et godt stykke ned hvis de bygninger skal i vatter.

Det eneste jeg vil være ked af, er hvis man holder fast i at der skal være 5 bygninger med en ekstra etage i forhold til de andre. Ved godt at så bliver der 20 Lejligheder mindre, men 96 lejligheder er vel også ok?

Så efter turen i dag fik de ikke mig med på Nejsiden, Vil skal have boliger, tilflyttere og liv i Kalundborg.

Kathrin Kok

Kandidat for Socialdemokratiet til KV21

Del