Klintegården - hotelprojekt og/eller naturområde

Tirsdag aften var der møde i kommunalbestyrelsen, hvor man bl.a. behandlede et meget omdiskuteret punkt - Klintegården.

Klintegården - hotelprojekt og/eller naturområde
Rester fra Klintegården på Røsnæs. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Tirsdag aften var der møde i kommunalbestyrelsen, hvor man bl.a. behandlede punktet omhandlende Klintegården i Kalundborg. Der var flertal for at søge dispensation fra strandbeskyttelseslinjen for at muliggøre et hotel ved Klintegården på Røsnæs.

Borgmester Martin Damm (V) indledte kort med at fortælle om, hvorfor Klintegården har været så omdiskuteret de sidste mange år.

”Det er en sag, der har kørt helt tilbage fra 2008, da der er en fredning på området, som man har lavet frivilligt i tidernes morgen. Der har været alle mulige mellemregninger, men det seneste har været, at vi, af miljøministeren, blev henvist til at søge en pulje for at realisere den fredning, der er lavet oprindeligt. Den beskriver, at man skal bygge et feriecenter, og at der skal være offentlig adgang til natur osv. Det er kommet i kollision med nogle regler, man har vedtaget efter, at man har lavet fredningen. Det er sådan Helt Kafkask, at man siger, at man skal gøre sådan, men det siger anden lovgivning, at det må man ikke, men når man så prøver at lovliggøre det, må man heller ikke det. Forsøgsordningen kan løse sådan en gordisk knude, hvis vi kommer i betragtning, det ved vi jo ikke. Men vi kan søge puljen nu,” sagde han.

Trætte af at behandle sagen om Klintegården

Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer gav dog til mødet udtryk for, at nu måtte det være sidste gang, at kommunalbestyrelsen behandler et punkt der hedder Klintegården. Et meget omdiskuteret hotelprojekt, der har været diskuteret i snart 50 år.

”Den her sag har været diskuteret rigtig mange gange under forskellige kommunalbestyrelser… Det er et projekt, som - jeg kan lige så godt sige det – jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på, at det kommer til at have gang på jord… Det er blevet fortalt flere gange, at vi ikke får den her strandbeskyttelseslinje ophævet,” sagde Martin Schwartzbach (DF) på mødet.

Han følte sig dog bundet på hænder og fødder, da det ikke er afklaret, hvad de juridiske og økonomiske konsekvenser af et nej kan blive. Martin Schwartzbach henviste derfor til en tidligere sag omkring Møllebakken, hvor kommunalbestyrelsen var blevet orienteret om, at de risikerede at blive gjort erstatningsansvarlig som enkeltmedlem, hvis man bevidst påførte kommunen et tab.

Lad os satse på naturen

Tina Beck-Nilsson (S) var også på nej-siden, og argumenterede for, at man måske i stedet for byggeri skulle satse på den smukke natur i området, og så bygge hotel bynært i stedet.

”Det er jo en meget lang sag, den er 50 år gammel eller noget i den stil. Den har været kastet frem og tilbage mellem mange instanser, vi har fået afslag på afslag… Nok er ved at være nok. Måske skulle vi satse på, at vi har et flot prisværdigt grønt område… Vi vil rigtig gerne have hoteldrift i Kalundborg, men vi tror bare på, at hoteldriften skal være i Kalundborg by i stedet for på Røsnæs…. Og med det har vi besluttet os for at stemme nej,” sagde hun.

Niels Erik Danielsen fra Enhedslisten læste historikken op og henviste til, at der i 2015 faldt en dom i sagen om Klintegården.

”Dvs. at hvis vi vedtager en ny ansøgning, så kan vi ikke komme uden om den her fredning, og i kraft af, at det er en dom, der er afgivet, synes jeg, at det skal man i højeste grad respektere. Men det er der tilsyneladende nogle, der ikke vil respektere,” sagde han på mødet, og henviste til, at man burde stemme nej til at lave en ny ansøgning.

Man kan godt forene hensynet til naturen og byggeri

Andre var langt mere positive over for projektet, og mente, at man netop sagtens kan forene respekten for naturen med et hotelbyggeri bygget med respekt for naturen.

”Jeg kan ikke helt se, at et byggeri længere oppe på grunden behøver at ødelægge vores natur og tilgængelighed til naturen, tværtimod kan det være med til, at vi kan bruge naturen, ikke misbruge, men benytte den til vandring og opleve, hvor skønt der er. Som jeg har forstået det, er der tale om et hotelbyggeri ,der netop er tilpasset naturen. Hvorfor skal vi ikke bygge et hotel i et naturskønt område, hvor folk kan nyde det?” Jeg synes godt, at vi kan forene hensynet til naturen og samtidig have et byggeri ,der har respekt for naturen,” sagde Hans Munk (R), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Han blev suppleret af borgmester Martin Damm (V): Jeg skulle lige sidde og nive mig i armen. Det var jo oprindeligt søgt af en socialdemokratisk borgmester støttet af SF. Det er dem, der har lagt kimen til det hele. Det kan man ikke høre på debatten i dag, at det faktisk er de aftaler, vi skal prøve at honorere i dag.”

Et flertal bestående af Venstre, DF, Frit Borgerligt Fællesskab, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kalundborglisten samt én Kristine Vesterskov Olsen (S) stemte alle for at ansøge en forsøgsordning under By-, Land- og Kirkeministeriet, der kan gøre det muligt at komme uden om strandbeskyttelsesloven, og dermed giver mulighed for at opføre et hotel ved Klintegården. Et mindretal bestående af de resterende socialdemokrater, SF og Enhedslisten stemte imod.

Del