Klintegården, åbent brev til kommunalbestyrelsen

Klintegården, åbent brev til kommunalbestyrelsen

Læserbrev: Klintegården, åbent brev til kommunalbestyrelsen

Kære Kommunalbestyrelse

I skal på kommunalbestyrelsesmødet beslutte, om Kalundborg Kommune skal søge om tilladelse til at fravige Planlovens strandbeskyttelseslinje med henblik på, at der kan opføres et hotel på Klintegårdsgrunden. 

Kommunen forsøgte i 2015 og fik afslag ligesom kommunen har tabt 2 gange i Klagenævnet og 1 gang i byretten i sager om byggeret og fredningen af området. 

Da Kommunen i 1971 erhvervede Klintegården og den 13 ha store grund, var det for at sikre de landskabelige naturværdier og borgerne en grøn og naturskøn kile mellem Røsnæsvej og Kalundborg Fjord. I samme ånd blev området i 1977 fredet. Almenheden skulle sikres et rekreativt område, og naturen bevares ved pleje.

Der er sikkert et behov for yderligere hotelkapacitet i Kalundborg. Behovet vil være drevet af erhvervslivet – Novo Nordisk, NovoZymes/Novonesis, Raffinaderiet, Asnæsværket etc. Erhvervslivet har behov for et bynært hotel – ikke et kystnært hotel, hvilket er mere attraktivt for turister, og et sådant findes allerede med Strandhotel Røsnæs med 64 værelser.

Kommunen har allerede udarbejdet en lokalplan samt et kommuneplantillæg for et bynært hotel. 

Som nærmeste naboer til Klintegårdsgrunden kender vi dette naturskønne område særdeles godt. Desværre er store dele af grunden forfalden og ikke passet og plejet – noget som kommunen forpligtede sig til ved indgåelse af fredningen i 1977. Vi har derfor det seneste år arbejdet med at udvikle en plan for et naturgenopretningsprojekt, som vil gøre området særdeles attraktivt for såvel borgere og deres børn samt turister. Projektet vil yderligere understrege Røsnæs betydning for Den Danske Naturkanon.

Vi beder derfor om, at der stemmes nej til punkt 16 på kommunalbestyrelsesmødet d. 30. januar

-       Nej tak til at ophæve Planlovens strandbeskyttelseslinje

-       fordi det vil påvirke miljøet og den skønne og særegne natur negativt 

-       fordi et nyt hotel i Kalundborg skal være bynært til gavn for erhvervslivet 

-       fordi der allerede er et kystnært hotel til gavn for turismen 

-       fordi der findes et alternativ for området til gavn for borgene, børnene, miljøet, naturen og biodiversiteten 

-       Ja tak til at bevare naturværdierne på Klintegårdsområdet for vores børn og børnebørn

Med Venlig Hilsen

Keld Kamstrup, Formand Grundejerforeningen Nostrup Vest

Hanne Skall, Formand Grundejerforeningen Kirkebugten

Lars Almblom, Formand Grundejerforeningen Sandlodsvej

Del