Klintegaarden

Klintegaarden

Læserbrev: Klintegaarden

I Kalundborg kommune går man ikke så højt op i overholdelse af naturbeskyttelsesreglerne. Lige nu handler det om vækst herunder etablering af hotelkapacitet.

Behandling af en ansøgning for byggeri af hotel på Klintegaarden blev sjasket og stemt igennem i kommunalbestyrelsen på et mangelfuldt grundlag uden klarhed om økonomiske forpligtigelser eller om projektet juridisk kan lade sig gøre.

Muligheden for at indsende ansøgning om dispensation fra Planloven til byggeriet er modtaget i marts 2023, men kom først til politikernes kendskab i januar 2024 - få dage før ansøgningsfristen udløb.

Et notat om historikken bag stedet og projektet kom ligeledes kun til politikerne et par dage før mødet. Der forelå heller ikke en behovsanalyse omhandlende hotelkapacitet.

Der er i 2008 indgået en lejeaftale med tømmermester Michael Andersson personligt. Det er dog tvivlsomt om lejeaftalen er gældende, eftersom omfredningen ikke blev gennemført i 2015, da tømmermesteren ikke kunne fremskaffe de nødvendige tilladelser.

 tinglysning.dk ses at tømmermesteren har 39 tinglyste gældsforpligtigelser bl.a. til lokale firmaer, Skat m.fl. Det er dog mere end svært, ja nærmest umuligt, at forestille sig, at lejer kan gennemføre byggeriet af et prestigehotel bygget ind i skrænten, hvor begyndende geologiske jordskred er konstateret, eftersom et andet af lejers firmaer er i konkursbehandling.

Der mangler virkelig afdækning af mange væsentlige forhold i Klintegårdssagen.

Niels Erik Danielsen
Kommunalbestyrelsesmedlem

Del