Kirkekassen er tom

Kirkekassen er tom

Læserbrev: Kirkekassen er tom

Præst Jørn Noe skriver i Nordvestnyt den 4. august, at Nyvangskirkens kirkekasse er tom. Dette til trods for, at provsten var vidende om, at der havde været udlæg/tilgodehavender i bl.a. provstiet og for en forsikringsskade og provsten kendte årsagen til de fortsatte tilgodehavender.

Der var ansøgt om 5% midler til betaling af rapporten om kirkens tilstand, der først blev afslået men senere blev ansøgningen godkendt. Herudover indregning af det månedlige driftsbeløb fra provstiet, hvorved kirkens beholdning ville være følgende:

Udlæg provsti

Renovering af præstebolig m.v.                                        kr. ca.  82.000,00

Kommunikationsudstyr til afløser præst                            kr. ca.  10.000,00

Bygningsrapport                                                              kr. ca. 130.000,00

I alt                                                                                 kr.       222.000,00

 

Tyverierstatning, forsikring                                               kr. ca.   35.000,00

Månedlig driftsbeløb                                                        kr. ca. 236.000,00

Samlet kassebeholdning, i alt                                            kr.       493.000,00

Provst Jørn Noe forsøger at skabe tvivl om Nyvangskirkens økonomiske kassebeholdning med det formål at flytte fokus fra det centrale spørgsmål:  Hvorfor gik menighedsrådet? Det gik, fordi provst Jørn Noe tilsidesatte, at et menighedsråd er arbejdsgiver for det personale, der i en kirke ikke udøver præstegerning. En provst skal ikke blande sig i personalets ansættelsesforhold.

Sven-Aage Berg

tidl. kasserer

Nyvangsvej 13

4400 Kalundborg

Del