Kilometervis af røde rør bores ned i jorden

Det er hverken rør til vand eller kloak, men derimod rør som skal rumme store 50 KV-elkabler der skal trækkes fra transformerstationen på Slagelsevej og til en transformerstation ved Kalundborg Refinery

Kilometervis af røde rør bores ned i jorden
De mange kilometer rør bores ned i jorden med styret underboring. På den måde skal hele byen ikke graves op. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Gennem længere tid har trafikanter, kørende på Sydhavnsvej i Kalundborg, kunne se, at der blev arbejdet med mange længder af røde plasticrør. Det er rør som bliver boret ned i jorden og som skal give plads til en række elkabler.

Flere bilister som dagligt kører på Sydhavnsvej i Kalundborg har lagt mærke til, at der har ligget flere rækker af røde plastirør i rabatten.

Og det er hverken rør til vand eller kloak, men derimod rør som skal rumme store 50 KV-elkabler der skal trækkes fra transformerstationen på Slagelsevej, tæt ved jernbaneoverskæringen, og til en transformerstation ved Kalundborg Refinery, en strækning på ca. 2,5 km.

De store plasticrør er leveret i længder af 12 meter og så svejset sammen på Sydhavnsvej, herefter bores rørene ned i jorden via styret underboring, hvor en boremaskine først borer et mindre hul på en given strækning, herefter bores hullet op inden de røde rør trækkes i. På den måde undgås det, at hele byen skal graves op.

Det er Entreprenørfirmaet Nordkysten som har fået opgaven i hovedentreprise for Nexel og det er firmaet Jacob Post – Styret underboring, som står for selve borearbejdet.

”Der bliver boret to rør ned ved siden af hinanden på hele strækningen, så det er lige omkring 5 km. rør der bores ned i det hele. De fleste steder ligger rørene i 3 meter dybde, men når vi skal under området ved Kalundborg Forsyning skal de ned i 6 meter, og det længste stræk vi skal bore her, bliver på omkring 500 meter” fortæller Carsten Steinmejer, formand for Nordkysten, og fortsætter,

”I rørene skal der være plads til nye 50 KV kabler, 3 i hvert rør, kabler som kommer i længder af 1 kilometer.”

Når hele rørarbejdet er færdigt, bliver der først blæst en tynd snor gennem den 2,5 km. lange strækning, derefter trækkes en tykkere snor igennem og til sidst en wire som via et spil skal trække de tykke kabler den lange vej gennem rørene.

Del