Kattegatforbindelsen

Kattegatforbindelsen
Læserbrev: Kattegatforbindelsen
Jeg har altid respekteret folks holdninger-Især hvis de har nogen - også selv om  jeg ikke er enig med de pågældende.
 
Flere borgere har i læserbreve udtalt at en Kattegatforbindelse ikke er lokalpolitikernes bord, selvom det ifølge Vejdirektoratet betyder 31000 biler dagligt på en eventuel bilbro- om dagen- bilerne vil komme fra Storebæltbroen og en nedlæggelse af MOLSLINIEN.
 
Min personlige holdning som politiker i en lille menneskealder er, at hvis er medlem af et parti, så er man enig med partiets linje – ellers siger man fra.
 
I SF er vi imod en Kattegatbilbro lokalt og regionalt- samme for SF Samsø-  debatten køres ofte på partiets interne hashtag, folketingsgruppen vil ikke tage stilling før rapporten der kommer til efteråret, men debatten kører internt – det kaldes medlemsdemokrati som giver mulighed for at få indflydelse på partiets politk.
 
Til dem der mener at lokalpolitik og landspolitik ikke hører sammen, så kan Jeg da oplyse at da debatten om den faste forbindelse på Storebælt kørte inden vedtagelse i folketinget, indkaldte daværende borgmester, Aage Brejnrod S til offentlig møde i Fællessalen i folketinget – selvfølgelig med byrådets støtte - med et forslag til en anden løsning nemlig, Svanegrunden istedet for Storebæltbroen.
 
Baggrunden var at bevare Kalundborg som en færgeby, hvilket den ikke ville være hvis Storebæltbroen blev bygget og hvilket jo alle kan konstatere er rigtigt – de 8 færger der dagligt sejlede til Juelsminde, Århus og Samsø i sin tid er der ikke mere, undtagen Samsøfærgen.
 
Svanegrundsprojektet der var en ide fra en ingeniør , Vistisen fra Frederikshavn, gik på at lave en dæmning fra Odder hvor der er lavvandet ud til Svanegrunden der ligger syd for Samsø, hvor der etableres en færgehavn.
Derfra færgesejlads til Kalundborg – i dag vel Vesthavnen – med moderne færger ville det i dag give ca. 30 minutters overfartstid og med masser af arbejdspladser på færgerne?
Som SFs trafikpolitiske ordfører valgt her i kredsen deltog Jeg selvfølgelig i mødet på Borgen og bakkede op om Kalundborg byrådsforslag.
Forslaget blev skudt ned med baggrund i sælerne ved Svanegrunden – men – også især fordi et flertal i folketinget ville have den Storebæltsbro, argumenterne var de samme som i dag, hurtigere biler mellem landsdelene og større muligheder for at pendle mellem f. eks Kbh.- Odense for dem der syntes dette var lykken?
Dette var et eksempel på at Danmarks dengang største byggeri, Storebæltsbroen fik Kalundborg byråd til at tage stilling – det burde man nok også med hensyn til en evt.Kattegatbilbro?
Som borgmester havde jeg for vel 20 år siden møde med Samsøs daværende borgmester – han gik ind for Svanegrundsprojektet hvilket jeg var enig , dengang.
 
Med venlig hilsen Tommy Dinesen

Del