Kattegatforbindelsen kan blive et enormt lokalt vitamintilskud.

Læserbrev:

Kattegatforbindelsen kan blive et enormt lokalt vitamintilskud

Jeg mener ikke, at nogen af os kan vide, om Kattegatforbindelsen bliver til glæde eller gene. Når jeg alligevel har kastet mig ind i debatten, er det fordi jeg vover at påstå, at vi samlet set kan få en gevinst ved en bro mellem Østjylland og Vestsjælland.

Fordelene kommer med den væsentlig kortere rejselængde og rejsetid. Det vil øge mulighederne for at søge uddannelse og arbejde i Østjylland, på Samsø og i Vestsjælland og give en bedre basis for erhverv, kultur og arbejdspladser i det hele taget. Hvis det lykkes, vil det have en gavnlig effekt på vores velfærdssamfund. Desuden er det muligt, at en bro kan aflaste klimaet, og på et mere åndeligt plan kan broen måske styrke sammenhængen mellem Øst- og Vestdanmark.

Hvordan vedligeholder vi vores sunde samfund?

Jeg forsøger at se samlet på sagen. Anskue sagen som et samfundsspørgsmål. Borgerne i min egen kommune, Odder, har en gennemsnitsalder, der er tre-fire år højere end Skanderborg, Silkeborg og Horsens, som repræsenterer gennemsnittet i Danmark på 42 år. For Samsøs vedkommende er alderen hele 10 år højere end landsgennemsnittet. Samme tendens finder jeg på broens ”landgang” på Vestsjælland: Kalundborg, Odsherred og Slagelse.

Det siger rent faktisk en del om fremtiden for Odder, Samsø, Kalundborg, Odsherred og Slagelse. Og det er ikke kun en lys fremtid. Selvom jeg har den største respekt for mine ældre medborgere, indikerer den store aldersforskel, at vi står med et betydelig fælles problem i årtierne fremover: Hvordan kan vi vedligeholde en sund social, kulturel og økonomisk udvikling af vores lokalsamfund, hvis vi bliver stadig ældre ift. vores nabokommuner? De har i forvejen gunstige betingelser med ungdomsuddannelser, motorveje, store produktionsvirksomheder, moderne idrætsanlæg og kulturhuse.

Vi skal huske, at vores arbejdspladser og de indtægter, som de skaber - og der deles ud af - ikke kommer af sig selv. En sund økonomi kræver gode rammer som for eksempel arbejdskraftens og varernes bevægelighed. Min analyse peger på, at de områder, der bliver direkte berørt af en Kattegatforbindelse, er særlig afhængige af de bedst mulige vilkår fremover. De steder bør man være ekstra opmærksomme på at skabe gunstige betingelser. Set med de øjne kan netop Kattegatforbindelsen blive et enormt, lokalt vitamintilskud, som kan holde de værste svækkelser fra døren.

Debatten skal have flere nuancer

Jeg mener, at modstanden mod Kattegatforbindelsen desværre ofte er ude af balance. Pointerne trækkes så hårdt op, at modstanden forekommer ensidig, overspillet og uden interesse for dialog.

Jeg er selv almindelig borger i Østjylland, og jeg er flittig bruger af Odderkysten og Samsø. Jeg ønsker naturligvis også, at en Kattegatforbindelse tager de nødvendige natur- og klimahensyn, tager hensyn til lokalområdernes egenart og kulturhistorie og i det hele taget anlægges i respekt for menneske og natur. Jeg forsøger derfor at forholde mig sagligt til argumenter, hvad enten de er for eller imod.

Man kan sige, at jeg tillader mig at være gammeldags og insistere på, at vi er borgere, der kan drøfte fælles emner og ikke kun privatpersoner med individuelle interesser. Vi skal ikke nødvendigvis være enige, for vi kan have forskellige bevæggrunde, men vi bør alle forholde os åbent til både de muligheder og farer, der er ved et stort anlægsprojekt som Kattegatforbindelsen. Jeg tror som nævnt, at vi samlet set får en gevinst, men det skal naturligvis analyseres og sandsynliggøres bedre. Tak for ordet.

Niels Baj Rye

Solbrinken 25, 8300 Odder

Del