Kattegatforbindelsen – Er det en museumsgenstand som er lagt i kælderen?

Selv om Kattegatkomitéen er tilhænger af en fast forbindelse over Kattegat, så er formand Michael Svane dog bekymret for både natur, miljø og støj forhold.

Kattegatforbindelsen – Er det en museumsgenstand som er lagt i kælderen? Debatten, som havde et panel bestående af Jacob Bregnballe, som repræsentant for Kattegatforbindelse – Nej tak, Michael Svane, formand for Kattegatkomitéen, Christine Lundgaard, folketingskandidat for Enhedslisten og folketingsmedlem Jacob Jensen (V), blev afholdt på torvet i Høng Centret. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En eventuel Kattegatforbindelse var et af de mange debatemner på lørdagens Folkemøde i Høng. Her skulle to modstandere og to tilhængere af forbindelsen debattere for og imod.

”Kattegatforbindelsen er sådan en museumsgenstand som er lagt i kælderen. Det er ikke sådan at vi skal vedtage for eller imod lige nu, men vi skal have en debat for den dukker nok op igen,” indledte Hans Munk (R), formand for Kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg Kommune, som var ordstyrer på debatten.

Debatten, som havde et panel bestående af Jacob Bregnballe, som repræsentant for Kattegatforbindelse – Nej tak, Michael Svane, formand for Kattegatkomitéen, Christine Lundgaard, folketingskandidat for Enhedslisten og folketingsmedlem Jacob Jensen (V), blev afholdt på torvet i Høng Centret, hvor rigtigt mange, nok flest modstandere, var mødt op.

Jacob Bregnballe fik først ordet og sagde, ”En ting er de naturødelæggelser der er ved projektet, noget andet er det støjhelvede sådan en forbindelse vil give, samtidig er vi ekstremt bekymret over økonomien, vi føler det er et højrisiko projekt.”

Michael Svane, formand for Kattegatkomitéen, fik herefter overdraget mikrofonen og sagde bl.a., ”Der er tre ting jeg vil fremhæve ved en Kattegatforbindelse, det vil binde Danmark bedre sammen øst og vest, vi går ind for, at det bliver en kombineret forbindelse og så er vi også optaget af forsyningssikkerheden i landet, så jeg mener at en Kattegatforbindelse hører til i vores fremtidige trafikbillede.”

Enhedslisten har hele tiden været stærk modstander af en Kattegatforbindelse og er det stadigvæk.

”Jeg er dybt optaget af hvordan vi kan passe bedre på vores klima og natur, særligt her hvor Røsnæs og Asnæs er uvurderlig natur for fremtiden. Kattegatforbindelsen – det megaprojekt – peger direkte ind i fortiden, det er en forældet måde at se udvikling på. Jeg hører heller ikke, at vi har behov for at udlede så massive mængder CO2 og øge privatbilismen i så høj grad,” sagde Christine Lundgaard, folketingskandidat for Enhedslisten, i sit indlæg.

Jacob Jensen, medlem af folketinget for Venstre, er tilhænger af en Kattegatforbindelse, men ikke for enhver pris.

”Jeg er tilhænger af, at man får bundet Danmark bedre sammen, jeg tror godt man kan få en forbindelse som kan gavne vores land og særligt vores lokalområde, men jeg vil gerne slå fast, at vi ikke skal have en højhastighedsbane op gennem Vestsjælland, så jeg går ind for en fast vejforbindelse, men ikke ud over Røsnæs, jeg tror mere på en tunnelløsning som går ud fra Asnæs,” sagde Jacob Jensen.

Ikke en lalleglad ja-siger

Selv om Kattegatkomitéen er tilhænger af en fast forbindelse over Kattegat, så er formand Michael Svane dog bekymret for både natur, miljø og støj forhold.

”Vi arbejder for, at det er en god forbindelse, men jeg har også sagt, at jeg vil bruge meget tid på at komme rundt og høre på argumenter. Min største bekymring for denne her forbindelse er jo det kæmpemæssige CO2 aftryk som den her forbindelse efterlader. Et CO2 aftryk på 3 millioner tons er et alt for højt aftryk, jeg er ikke en eller anden idiot som bare sidder og siger, at nu skal vi have den her forbindelse, jeg er dybt optaget af at vi får en dialog, jeg er også optaget af natur, miljø og støjforhold, så det er mit løfte til jer, jeg er ikke en fuldstændig lalleglad ja-siger, jeg er optaget af, at vi finder den rigtige løsning,” sagde Michael Svane, inden der var mulighed for at tilhørerne kunne stille spørgsmål.

Del